Sečení trávy v Trutnově s ohledem na klima

Změnám klimatických podmínek je potřeba přizpůsobit péči o zeleň ve městech. V poslední době jde o často diskutované téma. Jako ostatní města, i Trutnov tak zavádí drobné úpravy, především v sečení trávy.

seceni-travy.jpg

Péče o veřejnou zeleň na území města Trutnova zajišťují Technické služby Trutnov, s. r. o. Mezi jejich povinnosti patří i sečení travnatých ploch. S ohledem na dotazy obyvatel, diskuze na sociálních sítích na téma sečení a výška trávy ve městě a především na klimatické změny reaguje vedení města a technických služeb osvětlením situace. „Chápeme, že někdo preferuje nízký porost, jiní by si zase přáli uprostřed města louku s motýly, ovšem některé představy jsou nereálné,“ říká Ivan Adamec a dodává, že „lidé trpící alergiemi jsou rádi za nízkou trávu, ale naopak vyšší zeleň lépe zadržuje vlhkost a ochlazuje tak okolí. Je nutné najít kompromis.“

Trutnov se oproti jiným větším městům může pyšnit velkým množstvím zeleně. Péče o ni však vyžaduje čas a je nutné ji naplánovat s přihlédnutím k měnícímu se klimatu. „Jedno posečení celého města trvá 4 – 5 týdnů, přičemž první seč musí být časově nastavena tak, aby tráva v místě sečeném na konci tohoto cyklu měla ještě stále přijatelnou výšku,“ vysvětluje Lumír Labík, ředitel TST. Obzvlášť problematické je první jarní sečení. Jarní růst trávy je značně nevyrovnaný – hluboko kořenící trávy rostou rychleji než ostatní, na vlhčích zastíněných plochách je tráva vzrostlejší než na sušších stanovištích. Těmto odlišnostem je sečení v rámci možností přizpůsobováno, ne vždy to však jde.  „V minulosti jsme měli výšku seku nastavenou na 5 cm. V současné době, s ohledem na panující sucho, ji nastavujeme na 7 cm. Při větší výšce již dochází k vytrhávání trávy, což je samozřejmě nežádoucí,“ dodává ředitel TST.

Dalším opatřením je sečení s tzv. mulčováním, kdy se posečená tráva nesbírá, ale zůstává na ploše, což má pozitivní vliv na zadržování vlhkosti v trávníku. Mulč (travní hmota rozsekaná na drobné kousky) se postupně rozloží a pohnojí posečenou plochu.

Na trávníku, který by nebyl pravidelně sečen, by tráva krátce po vytvoření klasů začala zasychat, stejně jako obilí, ve spodní části porostu by prořídla a nakonec by začala lehat. Pravidelným sečením či sečením s mulčováním je tráva nucena regenerovat, a tím zůstává stále zelená.

Pracovníci TST budou nově podrobněji a s větší péčí vybírat, jaká plocha a kdy se bude síct. „Vždy dopředu před sečením vyjede vedoucí zeleně do terénu a teprve dle aktuálního stavu vybere, kde se bude a kde naopak nebude síct,“ říká Lumír Labík.

Na úpravě zeleně ve městě okolo jednotlivých objektů se mohou podílet i samotná Společenství vlastníků jednotek. „Aby naše práce nebyla kontraproduktivní, bylo by dobré, aby nás SVJ informovala, zda mají nebo nemají zájem o sečení a úpravu zeleně z naší strany. Jsou totiž i takové případy, kdy se SVJ chtějí o zeleň před domem starat sama,“ uzavírá Labík.

  

TZ - Sečení trávy v Trutnově s ohledem na klima.pdf

  

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg