Situace s odpadovým hospodářstvím v Trutnově

Přestože množství vytříděného odpadu v Trutnově  neustále roste, potýká se odpadové hospodářství ve městě s několika nešvary. Nepořádek kolem kontejnerů, rozdíl mezi potřebami firem a domácností či nedostačující kapacita odpadových nádob, které mají lidé u svých domů. Problémy, se kterými se společnost Transport Trutnov, s. r. o., jež svoz odpadu v Trutnově zajišťuje, denně potýká.

Svoz komunálního i separovaného odpadu v Trutnově zajišťuje společnost Transport Trutnov, s. r. o., která denně řeší problémy jako nedostupnost sběrné nádoby kvůli sněhu, nepořádek v okolí kontejnerů či neposlušnost podnikatelů. Nezbývá než apelovat na občany, aby s odpadem nakládali dle platných pravidel. „Neustále se potýkáme s problémem, že občané plně nechápou, pro koho jsou kontejnery na tříděný odpad určené. Nejsou tu pro potřeby firem a právnických subjektů, ale pouze pro občany a pro odpady, které mají původ v domácnostech,“ vysvětluje Jiří Ticháček, ředitel Transport Trutnov, s. r. o. Právnické osoby totiž ze zákona musejí předávat odpad oprávněné osobě, tzn. osobě, které krajský úřad udělil souhlas k nakládání s odpady. Pokud tak nečiní, při kontrole jim hrozí pokuta dle zákona o odpadech.

V Trutnově se nachází 178 tzv. hnízd s kontejnery na SEPAROVANÝ odpad. Nejčastěji zde mohou lidé vytřídit plast, sklo a papír. Dále na některých místech mohou občané využít kontejnery na elektroodpad, kterých je na území města 10, a 26 kontejnerů na textil (svoz textilního odpadu zajišťuje dle potřeby společnost Dimatex). V blízké době dojde k navýšení počtu těchto kontejnerů o cca 8 na použité ošacení a o cca 20 na elektroodpad. V případě potřeby likvidace objemných nebo nebezpečných odpadů mohou občané využít sběrný dvůr, který je taktéž určen pro ukládání odpadu pouze z domácností, nikoliv firem a organizací. Odkládat odpad na sběrném dvoře mohou občané města Trutnova zdarma.

kontejnery-3-.jpg

kontejnery-6.jpeg

Dalším častým problémem je malá kapacita nádob na KOMUNÁLNÍ odpad, které mají lidé u svých domů, zejména na sídlištích. „Malá kapacita je věcí uživatele odpadové nádoby, ne svozové firmy nebo města. Občané si musí zajistit takovou kapacitu odpadových nádob, aby byla dostačující pro jejich domácí potřeby. Nelze, aby každý týden museli naši pracovníci ze stále stejných míst sbírat i množství odpadu položeného u popelnice,“ dodává Jiří Ticháček. Taktéž úklid kolem stanoviště nádob na komunální odpad je věcí jen a pouze uživatelů těchto nádob. Ti jsou za čistotu kolem nádob zodpovědní. V zimních měsících s tím souvisí také přístupnost odpadové nádoby, která by neměla být zasypaná sněhem, resp. schovaná za sněhovou bariérou. Je tedy potřeba provádět pravidelnou zimní údržbu na stanovištích odpadových nádob. Co se týče úklidu kolem nádob na SEPAROVANÝ odpad, ten zajišťuje svozová firma. „S tím souvisí další nešvar. Kolem nádob na separovaný odpad nacházíme rozličné druhy odpadů, které by měly skončit ve sběrném dvoře např. starý nábytek, matrace, koberce, sanitární zařízení atd. Velmi častá je i skutečnost, kdy prázdný kontejner na papír někdo zaplní objemnou krabicí bez předchozího sešlapání nebo rozřezání, a tím zaplní celou kapacitu kontejneru. Zvláště nezodpovědné je pokládání tabulového skla vedle kontejnerů na separovaný odpad. Hrozí tím velké nebezpečí zranění jak pro pracovníky, kteří musí zajistit úklid místa, tak pro samotné občany, zejména děti. Tabulové sklo lze odvézt do sběrného dvora,“ uzavírá Ticháček.

 kontejnery-1-.jpeg

 kontejnery-2-.jpeg

 

 

TZ - Situace s odpadovým hospodářstvím v Trutnově.pdf

 

  

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg