logo.png

Výkon správy místních komunikací, které jsou ve vlastnictví města Trutnov, je zajišťován prostřednictvím správce: Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 01 Trutnov, IČO: 259 68 084. Bližší informace viz odkaz: www.tstu.cz.

Jedná se o správu veškerých místních komunikací. Technické služby Trutnov, s.r.o. vykonávají správu komunikací v rozsahu, ke kterému je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, povinen vlastník komunikace.

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg