Šťastné nové dobrýtro, k větší potěše Vaší Milosti přichází ten vzkaz …!

Tisková zpráva - 17. 2. 2012: Trutnov - město draka; největší obchodní, průmyslová, sportovní, turistická a kulturní metropole v českém severovýchodním příhraničí; dlouholetý i novodobější partner pro řádku evropských měst, především polských, německých a také jednoho slovenského. Již v dávnější historii byl díky svému strategickému významu a poloze „pasován“ na jedno z českých královských věnných měst.

„Šťastné nové dobrýtro, k větší potěše Vaší Milosti přichází ten vzkaz …!“

Ano, i mezi městy uzavíraná a rozšiřovaná společenství a partnerství přinášejí zpětně do života každého jednotlivého z nich mnoho nesporných výhod, které se nechají výstižně symbolicky shrnout do známého dopravního sloganu „vidět a být viděn“ … Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města již druhým rokem realizuje projekt „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“, financovaný z Evropské unie v rámci ROP NUTS II Severovýchod a zaměřený na propagaci svazku.

Samé dobré zvěsti …

Navštivte nové webové stránky svazku www.vennamesta.cz. Poznáte nové logo, ale i plánované projekty, které svazek čekají, najdete tu i přehledný kalendář akcí na celý rok. Návštěvníci veletrhů cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a Praze měli možnost získat nově vytištěné propagační materiály – Kulturní kalendář akcí v roce 2012 a barevnou, fotografiemi a informacemi nabitou brožuru Brány královských věnných měst otevřené …, která podrobně seznamuje s tím „nej“, co nabízejí členská města sdružení. Chcete-li dané materiály získat, najdete je v informačních centrech jednotlivých měst.

    

Pro rytíře na všech kolečkách …

Velká prezentace čeká Královská věnná města na veletrhu Infotour a cykloturistika ve dnech 16. - 17. března v královéhradeckém Kongresovém centru ALDIS. I odtud si můžete nové materiály odnést, včetně toho nejnovějšího – Brány královských věnných měst otevřené ... královským rodinám. Všechny tři brožury budou na veletrhu slavnostně pokřtěny. Každé město se vám představí zvlášť v samostatném stánku. Jednotné stánky pořízené v rámci projektu měly svoji premiéru na Martinském jarmarku v Novém Bydžově v listopadu loňského roku. O překvapení jistě nebude nouze, přijdete-li, možná se setkáte s královnou Eliškou, Krakonošem či sestrou Bohuslava Martinů Marií a řadou dalších jak „mýtických“, tak i historicky doložených postav. Stále početnější řady cykloturistů a in-line bruslařů si přijdou na své na nových okruzích a stezkách (ve městech samých, ale i v jejich okolí) – propagační materiál pro ně vyjde ještě na jaře.

Ještě buď ve střehu …!

A kontrolní otázka na závěr. Umíte vyjmenovat všechna Královská věnná města? Malá nápověda, celkem je nás 9!


Ke stažení:
TZ - Královská věnná města.doc
KVM_obecna_brozura_titul.jpg
KVM_obecna_brozura_ukazka.jpg
KVM_kalendar_akci_titul.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg