Svoz bioodpadu bude zahájen 8. dubna

Svoz odpadu biologického původu, tzv. bioodpadu, začne společnost Transport Trutnov, s. r. o., provádět od 8. dubna.  Každý majitel rodinného domu v Trutnově má nárok na jednu odpadovou nádobu zdarma. Tu získá po uzavření smlouvy s provozovatelem svozu.

Svoz odpadu biologického původu, tzv. bioodpadu, začne společnost Transport Trutnov, s. r. o., provádět během příštího týdne, tedy od 8. dubna. „Bohužel, navzdory našim požadavkům, došlo ze strany dodavatele sběrných nádob ke zpoždění jejich dodání. Za způsobené komplikace se občanům omlouváme, dělali jsme vše pro to, aby byl svoz zahájen co nejdříve. Chápeme, že klimatické podmínky jsou ideální pro práci na zahrádkách,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Přesné datum, od kterého si bude možné nádoby vyzvednout, bude upřesněno prostřednictvím informačních kanálů města. Od určeného termínu si bude možné nádoby vyzvednout během pracovních dnů v době mezi 7:00 až 15:00 v sídle společnosti Transport Trutnov, s. r. o., tedy na adrese v Aleji 131, 541 01 Trutnov, tel.: 493 646 111, 724 946 865, 733 743 171, a to na základě podepsání smlouvy o výpůjčce. Nárok na jednu odpadovou nádobu zdarma má každý majitel rodinného domu v Trutnově. Tato služba není určena zahrádkářům v zahrádkářských koloniích.

Pokud si občané nádobu na bioodpad zakoupili v loňském roce od technických služeb, mohou postupovat několika způsoby,“ říká Jiří Ticháček, ředitel společnosti Transport Trutnov, s. r. o.

1)    Občan si ponechá již zakoupenou nádobu, která mu bude svážena

2)    Občan si ponechá již zakoupenou nádobu, která mu bude svážena, a zároveň si v sídle společnosti Transport Trutnov, s. r. o., vyzvedne zdarma novou nádobu, která bude také svážena

3)    Občan již zakoupenou nádobu prodá společnosti Transport Trutnov, s. r. o., za 700 Kč s tím, že ji doveze do sídla společnosti v odpovídajícím technickém stavu, odkud si může odvézt novou nádobu zcela zdarma. S sebou je nutné mít doklad o uhrazení platby za nádobu, kopii dokladu případně vystaví na vyžádání Technické služby Trutnov, s. r. o.

Jedna odpadová nádoba má nosnost 98 kg, v případě přetížení může dojít k jejímu nevratnému poškození. Prosíme tedy občany, aby tuto informaci vzali na vědomí,“ dodává Jiří Ticháček. Bioodpad bude svážen jednou za dva týdny, a to každý lichý týden. Svozový den bude shodný se svozovým dnem komunálního odpadu v dané lokalitě. V případě zájmu o svoz bioodpadu jednou týdně je možné tuto doplňkovou službu u svozové společnosti objednat za úhradu. Jeden týden pak bude bioodpad svážen v rámci systému nakládání s odpady v Trutnově (svoz bude součástí místního poplatku za odpad) a další týden půjde o službu hrazenou občanem. Služba bude poskytována za 520 Kč vč. DPH za jednu sezónu.

 bioodpad.jpg

 

TZ - Svoz bioodpadu bude zahájen 8. dubna.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg