Souhrn těchto předpisů stanoví pravidla pro jednání zastupitelstva města, pravidla správy městského parku, lesoparku, veřejných pohřebišť, smuteční obřadní síně. Dále obsahuje závazné postupy pro udělování cen města Trutnova. Zásady jsou pak závazné organizační úpravy a postupy pro jmenovitou činnost popř. agendu. Všechny tyto předpisy jsou schvalovány Radou města Trutnova v odůvodněných případech zastupitelstvem města.

ŘÁDY

Schválil

Dne

Usnesení

Popis

ZM 22.06.2015  2015-150/3  01 Jednaci řád Zastupitelstva města Trutnova (ÚZ1)
RM 31.08.2015  2015-938/16  02 Jednací řád Rady města Trutnova
RM 01.06.2000  2000-640/11  03 Návštěvní řád Městského parku
RM 14.09.2000  2000-1034/16  04 Návštěvní řád Lesoparku
RM 15.06.2000  2000-714/12  05 Provozní řád „Smuteční a obřadní síně“... (ÚZ9)
RM 29.10.2002  2002-1255/18  06 Řád věřejných pohřebišť města Trutnova (ÚZ5)
RM 21.12.2000  2000-1363/23  07 Provozní řád - Ceník pohřebnictví (UZ9)
RM 17.03.2014  2014-264/5  09 Volební řád školské rady
ZM 02.03.2015  2015-54/1  10 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Trutnova
ZM 02.03.2015  2015-54/1  11 Kontrolní řád výboru Zastupitelstva města Trutnova

 

ZÁSADY

Schválil

Dne

Usnesení

Popis

ZM 28.06.2010  2010-139/3  1-2010 Použití prostředků z úvěru na opravy
RM 09.12.2013  2013-1384/24  1-2013 Zásady o způsobu stanovení výše nájemného za nebyty...
RM 13.01.2015  2015-33/1  1-2015 Postup při poskytování informací
ZM 21.09.2015  2015-196/4  2-2015 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
 2-2015 Program dotací z rozpočtu města Trutnova
RM 29.09.2015  2015-1058/18  3-2015 O některých úkonech při nájmu
RM 29.09.2015  2015-1058/18  4-2015 Postup při pronájmu obecních bytů
RM 29.09.2015  2015-1058/18  5-2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpujčky
 5-2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpujčky (ÚZ2)
ZM 07.12.2015  2015-265/5  6-2015 Zásady o tvorbě uličního názvosloví
ZM 19.09.2016  2016-182/4  1-2016 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
RM 19.12.2016  2016-1337/24  2-2016 Pravidla pro umísťování občanů v DPS v Trutnově
 2-2016 Příloha č. 1 - Žádost o umístění v domě s PS
 2-2016 Příloha č. 2 - Kritéria pro umístění v DPS
ZM 06.03.2017  2017-37/1  1-2017 Požární řád města Trutnova
 1-2017 Požární poplachové směrnice
 1-2017 Řád ohlašovny požáru

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg