Trutnov investuje do mateřských školek

Tisková zpráva - 12. 11. 2013

Menší děti, které navštěvují trutnovskou školku Srdíčko, se již nyní mohou těšit na teplé jarní a letní dny roku 2015, kdy si budou moci hrát na zcela nové zahradě. Stávající hřiště mateřské školy bude rekonstruováno a přetvořeno do zcela unikátní zahrady, která nabídne kromě sportovních i naučné a výchovné prvky. „Zábavné vzdělávání je ta nejúčinnější forma učení v předškolním věku,“ říká Radomíra Viková, vedoucí učitelka MŠ Srdíčko, a dodává, že děti budou mít k dispozici např. travní bludiště, vrbový tunel s chýškou nebo hmatovou stezku. „Kvalitní zázemí městských mateřských škol je důležité nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta Trutnova. „Děti by si v předškolním období měly hlavně hrát a nenásilnou formou poznávat svět. My se jim k tomu snažíme zajistit ty nejlepší podmínky,“ dodává.

Rada města Trutnova v pondělí 11. listopadu 2013 schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele herních prvků k veřejné zakázce malého rozsahu „Zelená herna na zahradě mateřské školy Srdíčko v Horské ulici“. Záměrem je rekonstruovat stávající hřiště a přetvořit ho do podoby zelené zahrady, která nabídne dětem kromě sportovních i naučné a výchovné aktivity. Mobiliář bude doplněn o řadu atypických prvků, které mají pozitivní vliv na mentální rozvoj předškolních dětí a budou zaměřeny na environmentální výchovu. Děti budou přímo na zahradě získávat základní informace o základních ekologických principech, uvidí proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích nebo zkusí pěstovat jednoduché rostliny. Na zahradě budou umístěny netradiční prvky, jako jsou vrbová chýška, geologický koutek, hmatová stezka nebo travní bludiště. Samozřejmostí je kompost a několik záhonů. Již méně tradiční je umístění ekologického WC nebo tzv. hmyzího hotelu či vřesoviště.

Hmatová stezka

Hmatova stezka a.jpg

Vrbový tunel

Vrbovy tunel a.jpg

Hmyzí hotel

Hmyzi hotel a.jpg

Předpokládaná hodnota zakázky je 928 070 Kč včetně DPH, z toho na 85 % bude poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % by měla pokrýt podpora ze státního rozpočtu. Zakázka bude realizována v příštím roce.

Další mateřskou školkou, které se v poslední době dostalo pozornosti, je školka Čtyřlístek v Úpské ulici. Díky mikroprojektu Česko-polské sportování předškolních dětí je školní zahrada vybavena novými herními prvky a bylo pořízeno i nové sportovní vybavení, které bude sloužit jak dětem ze Čtyřlístku, tak i dětem z partnerské polské školky v Kamiennej Górze. „V rámci partnerství se mohou děti setkávat s polskými vrstevníky několikrát ročně a kvalitní vybavení jim pomůže rychleji navazovat nové vztahy,“ říká Pavla Kubečková, ředitelka příspěvkové organizace města Mateřská škola Trutnov. Setkávání českých a polských dětí během předškolní výchovy má v Trutnově dlouholetou tradici. „Děti si nenásilnou formou uvědomují, že hranice nerozděluje, ale naopak spojuje,“ vysvětluje Kubečková smysl programu.

Projekt potrvá ještě dalších pět let, tedy až do července 2019, a investiční náklady tu činí 759 tis. Kč. Dotace získaná v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis je ve výši 570 tisíc korun. 

MS Upska_vetsi prolezaci stena a.jpg

Jedna z nových prolézacích stěn na zahradě MŠ Čtyřlístek a nově pořízené koloběžky

MS Upska_nove kolobezky a.jpg

Logo skolky.jpg

Logo skolky 02.jpg


Ke stažení:
TZ - MS Srdicko dostane Zelenou hernu.doc
Hmatova stezka.jpg
Vrbovy tunel.jpg
Hmyzi hotel.jpg
MS Upska_vetsi prolezaci stena.jpg
MS Upska_nove kolobezky.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg