Trutnov má dostatek míst ve školkách. Dostane se i na mladší děti

Tisková zpráva - 28. 5. 2014

V minulém týdnu proběhl v Mateřské škole Trutnov zápis dětí. Podle očekávání byl zájem o zařazení dětí ve srovnání s minulými lety nižší a kapacita nebyla naplněna. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že rodičům mladších dětí vyjdeme vstříc a volná místa jim přizpůsobíme tak, aby i oni měli možnost své dítě do zařízení umístit,“ říká starosta města Ivan Adamec.

„Jak jsme předpokládali, celková stávající kapacita naší příspěvkové organizace Mateřská škola Trutnov, která spravuje 11 školek, nebyla naplněna. Podle standardních parametrů, které určují, že k předškolnímu vzdělávání mají být přijímány děti zpravidla starší než tři roky, které již dokáží být plně samostatné, by v Mateřské škole Trutnov zbývalo 72 volných míst,“ upřesňuje kapacitní rezervy Adamec.

Starosta zároveň upozorňuje na fakt, že nad rámec přihlášených tříletých dětí bylo zaevidováno i 40 dětí narozených v roce 2012, které v září ještě požadovaných tří let nedosáhnou. Tento vstřícný krok komentuje Adamec tak, že k danému řešení město přistoupilo v zájmu rodičů i s vědomím, že pro učitelky bude daleko náročnější věnovat se kolektivu i s těmito nejmladšími dětmi. Ty totiž ještě nemusejí mít všechny požadované návyky a dovednosti. „Vedoucí jednotlivých školek s rodiči mladších dětí vždy individuálně projednají možnost docházky do školky. Nicméně jsou stanoveny základní mantinely – děti by už neměly nosit plenky, měly by být schopny samy zvládnout toaletu a samozřejmě se samostatně najíst minimálně lžičkou,“ vysvětluje nejdůležitější parametry, podle kterých se pozná dostatečná zralost dítěte pro navštěvování mateřské školy, ředitelka Mateřské školy Trutnov Pavla Kubečková.   

Předškolní zařízení v Trutnově obdrželo celkem 267 žádostí. Všem bude vyhověno. Pouze u tří pracovišť zájem převýšil kapacitu a rodičům bude nabídnuta jiná školka. Po sečtení všech přihlášených včetně dětí zapsaných nad rámec stále v MŠ zbývá neobsazená kapacita 32 míst. Jedná se v podstatě o celou jednu plnou třídu, a proto město rozhodlo, že od září bude v největší školce jedna ze šesti tříd dočasně uzavřena. „Na pracovišti MŠ Horská jsme zaznamenali 34 žádostí, volných míst pro další školní rok bylo 72. Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku,“ vysvětluje situaci Ivan Adamec s tím, že nechat třídu otevřenou je pro město i pro organizaci samotnou nehospodárné.

„Udržení vysoké kvality předškolního vzdělávání je pro nás jednou z priorit. Snažíme se co nejefektivněji využívat kapacitu jednotlivých pracovišť tak, aby byli jednak spokojeni rodiče, aby byl dodržen vysoký standard a komfort pro děti a v neposlední řadě i zachovány i podmínky pro kvalitní práci jednotlivých učitelek,“ vysvětluje priority Adamec. I proto město v poslední době investuje do samotných zařízení. „Například ve školce Srdíčko v Horské ulici jsme přikročili k rekonstrukci venkovního prostoru do podoby Zelené herny, která bude obsahovat atypické herní prvky s pozitivním vlivem na motorický i mentální rozvoj předškolních dětí. Do školky Čtyřlístek bylo zase v rámci mikroprojektu Česko-polské sportování předškolních dětí nedávno zakoupeno nové sportovní vybavení,“ potvrzuje priority starosta města.


Ke stažení:
TZ - Trutnov má dostatek míst ve školkách. Dostane se i na mladší děti.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg