Trutnov má novou vyhlášku o odpadech

Trutnovští zastupitelé schválili nové znění obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města. Hlavní změna oproti původní vyhlášce spočívá v nakládání s bioodpadem.   

Od 1. dubna 2019 vejde v platnost nová obecně závazná vyhláška města Trutnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města. „Reagovali jsme tak na rozšíření svozu separovaných složek o biologicky rozložitelný odpad. Původní vyhláška byla několikrát novelizována, a proto i z důvodu větší přehlednosti jsme vypracovali zcela novou vyhlášku a původní zrušili,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Návrh byl konzultován s příslušným odborem Ministerstva vnitra ČR.

Největší změny spočívají v nakládání s bioodpadem. Jeho svoz doposud zajišťovaly Technické služby Trutnov, s. r. o. Od letošního roku bude město řešit tuto službu systémově v rámci poplatku za svoz odpadu. Službu bude zajišťovat společnost TRANSPORT Trutnov, s. r. o., která sváží také komunální a separovaný odpad v Trutnově. „Bioodpad se bude svážet od 8. dubna do 28. října v režimu jednou za 2 týdny (každý lichý týden – celkem 15 svozů). Svozový den bioodpadu (po-pá) bude shodný se svozovým dnem komunálního odpadu pro danou lokalitu. Svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat v režimu 1 x týden,“ říká Jiří Ticháček, ředitel TRANSPORT Trutnov.

Nejpozději 1. dubna budou harmonogram svozu i veškeré potřebné informace zveřejněny na informačních kanálech města. V případě zájmu o tuto službu by občané měli kontaktovat společnost TRANSPORT Trutnov (493 646 111, 724 946 865, 733 743 171) za účelem podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce odpadové nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů. Nádoby poté budou k vyzvednutí v sídle společnosti TRANSPORT Trutnov, s. r. o., v Aleji 131, 541 01 Trutnov (po – pá 7:00 – 15:30). Nádobu na bioodpad, kterou si občan zakoupil již dříve od technických služeb, si může buď ponechat, nebo může využít nabídku společnosti TRANSPORT Trutnov na její odkoupení.  Každý občan, který má rodinný domek, má nárok na jednu nádobu na bioodpad.

Další plánovaná novinka je určena obyvatelům sídlišť. Nově i oni budou mít možnost třídit bioodpad. „Po trutnovských sídlištích rozmístíme kontejnery na odpad rostlinného původu.   Tudíž i lidé z paneláků se mohou zapojit do třídění a udělat něco pro město a životní prostředí,“ dodává trutnovský starosta.

Co do kontejnerů na bioodpad patří?

-          zbytky ovoce, zeleniny

-          listy a nať zeleniny

-          odpad ze zeleně v domácnosti

-          zbytky pečiva a obilovin

-          plevel, listí

-          jemné nebo drcené větve

-          hobliny, piliny

-           travní hmota

Co do kontejnerů na bioodpad nepatří?

-           plastové, papírové a jiné obaly

-           komunální odpad

-           živočišné zbytky

-           exkrementy zvířat

-           papír

-           sklo

-           plasty

-           textil

-           kovy

-           nebezpečné odpady

TZ - Trutnov má novou vyhlášku o odpadech.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg