Trutnov omezuje podomní prodej

Trutnovští radní schválili návrh nového znění Tržního řádu města. Změny se týkají především omezení podomního a pochůzkového prodeje. Upravený Tržní řád začne platit od 1. dubna 2018.

Město Trutnov mělo platný Tržní řád z roku 2003. Od této doby však došlo na základě několika nálezů Ústavního soudu k vývoji právních názorů na podobu tržních řádů. Město tak muselo reagovat a své nařízení aktualizovat. „Kromě úprav, které navazují na změny živnostenského zákona a zákona o přestupcích, jsme do nového Tržního řádu zapracovali také návrh zastupitele Mgr. Sobotky ohledně zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova a zároveň dodává, že „dle tohoto návrhu měl být jakýkoliv podomní a pochůzkový prodej zakázán. Zde je nutné upozornit, že v případě jeho odsouhlasení by došlo k omezení služeb pro mnoho občanů města Trutnova.“

Město tak návrh na kompletní zákaz podomního a pochůzkového prodeje muselo výrazně upravit. „Vymezili jsme několik výjimek, které mají dané služby občanům zachovat,“ dodává starosta. Patří sem například služby v rámci ohlášeného očkování domácích zvířat, služby v rámci plnění povinností dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, prodej farmářských výrobků, vánoční prodej ryb a stromků, velikonoční prodej kraslic a pomlázek či prodej v rámci konání společenské akce (zejména kulturní a sportovní).

Nová podoba Tržního řádu, který je závazný na celém území města, začne platit od 1. dubna 2018.

 

 TZ - Trutnov omezuje podomní prodej.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg