Trutnov otevírá Galerii draka

V úterý 27. listopadu v 11 hodin se naše město dočká slavnostního otevření tzv. Galerie draka. Prostor zasvěcený tvorovi z pověstí o založení našeho města vznikal od jara letošního roku ve sklepních prostorách budovy Základní umělecké školy v Trutnově ve Školní ulici čp. 151.

Jak to všechno začalo 

Nápad zřídit trutnovskou Galerii draka sahá do roku 2004, kdy si občanské sdružení Trutnov – město draka ve svých stanovách vytyčilo své hlavní ideové cíle. Dnešní realizace jednoho z nich by však nebyla možná bez evropské dotace a rovněž bez finanční spoluúčasti města Trutnova. Jedná se o společný projekt českého Trutnova a polské Lubawky, příznačně pojmenovaný „Kulturní setkání na česko-polské hranici“, který byl podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR – PR, oblast podpory Podpora rozvoje cestovního ruchu, reg. č. PL.3.22/2.2.00/09.01575.

Na co se mohou návštěvníci galerie těšit? 

Ideový námět sdružení tvůrčím způsobem zrealizoval výtvarník a scénograf Robert Smolík. Vytvořil stálou expozici, která má ambici uspokojit všechny generace návštěvníků. Ti zde najdou atraktivní mechanické divadlo ztvárňující samotnou trutnovskou legendu o drakovi, dále četné instalace zvukové, světelné, haptické. To vše doplní kouzla moderní techniky, např. hologram draka apod.

Drak v hlavní roli

Drak v této expozici bude představen jako mnohovrstevnatý symbol Trutnova a zároveň jako neuchopitelné mystérium. To ostatně potvrdí i promítání dokumentů o jednotlivých ročnících dračích slavností Už ho nesou!, ale i postupné představování dalších dračích měst z Česka i ze zahraničí. Stálou expozici budou doplňovat komorní projekty – autorská čtení, výtvarné dílny, hudební pořady, přednášky i menší výstavy.

Začínáme …

Startovací akcí bude výstava fotografií z minulých ročníků dračích slavností, a to i pro polské návštěvníky (měkká aktivita projektu). Pro ně je hned na jaro příštího roku naplánována i komentovaná prohlídka GD.

Další akce kalendáře GD se budou operativně odvíjet od časových možností umělců a osobností, které chceme do GD pozvat a s nimiž průběžně jednáme. Samostatnou kapitolou je pak využití venkovních prostor školního dvora, který umožní organizovat víkendové akce většího rozsahu a který GD poskytne nezbytné zázemí pro jejich pořádání.

Praktické info pro návštěvníky

Otevřeno bude celoročně, šest dní v týdnu. Zavíracím dnem, jak je v obdobných zařízeních zvykem, bude pondělí. Otevřeno bude 5 – 6 hodin každý den podle ročního období + možnost přijetí objednaných skupin mimo otevírací dobu. Ideální budou skupiny po 12-ti návštěvnících (počet míst u stolu s mechanickým divadlem), ale lze vpustit až dvojnásobné množství lidí. Prohlídka bude trvat do 30 minut – jedná se o interval, po kterém bude vpuštěna následující skupina. Do GD bude umožněn vstup zcela zdarma a tak tomu bude po dobu pěti let. GD je připravena i na návštěvu vozíčkářů – je vybavena potřebnou plošinou.

Foto: Miloš Šálek


Foto v tiskové kvalitě ke stažení:

IMG_9196.jpg
IMG_9194.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Otto Štemberka
předseda občanského sdružení Trutnov – město draka
tel. 721 611 784
e-mail otto.stemberka@seznam_cz
www.trutnovmestodraka.cz

nebo

Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz


Legenda o trutnovském drakovi

Trutnovská legenda o drakovi je součástí originální sbírky pověstí, jejíž autorství je připisováno místnímu kronikáři 16. století Simonu Hüttelovi. Buď na základě vlastní fantazie, nebo podle vyprávění předků ji písemně zaznamenal na samém sklonku 16. století. Ještě starší je však velká městská pečeť, která již nese ve štítě dračí figuru a je situována již do 15. století. Snad největší zajímavostí je popis zabití tohoto monstra. V trutnovské pověsti draka nepřemůže žádný udatný rytíř, ale muži z družiny mýtického zakladatele Trutnova, Albrechta z Trautenbergu. Jedná se tedy o kolektivní dílo, na rozdíl od tradičních pojednání (např. sv. Jiří, Bruncvík atd.).

Originál sbírky se nedochoval, ale jeho nejstarší opis pochází již z roku 1654. První českou verzi sepsal z německé předlohy křížovník Jan František Beckovský. Sbírku pověstí vydalo o. s. Trutnov – město draka a je dodnes ke koupi v infocentru ve Staré radnici. Sbírka je předlohou pro dračí slavnosti „Už ho nesou!“. Každoročně je vybráno jedno téma ze sbírky, které se stane leitmotivem daného ročníku. Legenda bývá někdy vykládána jako jinotajný příběh s alchymistickým významem. Právě tuto zajímavou polohu akcentuje sdružení TMD nejen při slavnostech, ale bude přítomna i ve stálé expozici GD.

Pověst O zabití trutnovského draka

V dávných dobách, kdy na místě našeho města byl ještě hluboký les a jenom kupci se svými povozy putovali zdejší krajinou, vyslal kníže Oldřich do našich hor svého rytíře, pana Albrechta z Trautenbergu s mnoha lidmi, aby tu založili město a osídlili okolní krajinu. S panem Albrechtem přišli i dva zedničtí tovaryši Pavel a Mikuláš, aby pomohli při stavbě města. Protože byli dobří přátelé, vydali se spolu do hlubokého lesa hledat skálu na lámání kamene pro nové domy. Brodili se hustým porostem a najednou uslyšeli hrozivé krákání krkavce. Šli tedy po jeho hlasu, aby se dozvěděli, proč tak silně kráká. Krkavce spatřili na okraji hluboké strže, a když se podívali dolů, tak pochopili, proč krkavec tak vyvádí. Na dně rokle totiž uviděli obrovského draka. Ten se rozvaloval po trávě, protože právě sežral nějaké velké ulovené zvíře. Drak těžce oddychoval a při každém hlasitém výdechu vycházel z jeho tlamy oheň a z nozder černý kouř. Celé tělo měl pokryté šupinami a na bocích mu visela blanitá křídla. Za drakem ve skále uviděli černý otvor do dračí jeskyně – sluje. Oba kamarádi se polekali a rozběhli se ke svým lidem. Po cestě zpátky dělali na kmenech stromů sekerou značky, aby draka zase našli. Když svoje dobrodružství vyprávěli panu Albrechtovi, ten se jim nejdříve vysmál. Žádní draci přece nežijí. Ale když Pavel s Mikulášem přísahali, že mluví čistou pravdu, nařídil pan Albrecht naložit řetězy a lana a vydal se s početnou družinou po značkách zpět k dračí sluji. A tak draka spatřili i ostatní lidé. Drak mezitím usnul, a tak poručil Albrecht všem lidem, aby zhotovili dřevěnou mříž a tu zavěsili nad tělo draka. Poté spustili malé jehně jako návnadu. Drak se probudil, a když viděl lákavou kořist, začal se sunout nenápadně k jehněti. Ale to už na něj hodili lidé mříž s ostrými hroty a na ni ještě naházeli spoustu kamení. Nejvíc na místo hlavy a ocasu. Mříž byla tak těžká, že drak nemohl z pod ní uniknout. A začal strašlivě řvát. Oheň z tlamy plival do velké dálky, ale past ho pevně držela. Pan Albrecht nařídil spustit ke drakovi mnoho klád i drobného roští a potom vše zapálili. Po celém okolí se valil temný hustý dým, v kterém se za šíleného řevu drak udusil. Když bylo po všem, tak za velikého jásotu všech lidí stáhli draka z očouzené kůže a vycpanou ji zavěsili v první kamenné věži, kterou postavili. Když bylo později postaveno celé město a podle příjmení pana Albrechta pojmenováno Trutnov, věnovali vycpaného draka knížeti jako památku na udatný čin prvních zakladatelů našeho města.

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg