Trutnov podporuje podnikání v centru města

Tisková zpráva - 13. 2. 2015

Pondělní jednání Rady města Trutnova rozhodlo o zachování stávající úrovně sazeb nájemného v nebytových prostorách. Radovat se mohou jak současní, tak i potenciální nájemci, kteří v těchto městských prostorách podnikají. „Snad všechna města se v současné době potýkají s vylidňováním a zároveň odlivem obchodů a služeb ze svých center. Věřím, že v Trutnově vysíláme dostatečně silný signál, že nám na podobě a hlavně úrovni městského centra velmi záleží,“ říká Ivan Adamec, starosta města. „Rozhodli jsme, že zachováme stávající výši nájemného a nebudeme ho pro rok 2015 zvyšovat. Zároveň se snažíme zachovat předvídatelný přístup ve vztahu k podnikatelskému sektoru,“ vysvětluje detaily Adamec. To v praxi znamená, že město má možnost zvýšit každý rok nájemné o inflační přírůstek, ale v drtivé většině předchozích let, stejně jako letos, tohoto práva nevyužilo. 

Zachovat živé centrum Trutnova, ve kterém žije dostatek obyvatel, ale kde jsou také drobní živnostníci, kteří tu provozují obchody nebo nabízejí své služby, je podle pondělního rozhodnutí Rady města Trutnova jednou z podstatných věcí. „Pracujeme na postupné renovaci trutnovského centra a i proto v žádném případě nechceme dopustit, aby se z toho malebného prostoru stalo tzv. místo duchů,“ vysvětluje hlavní důvody Ivan Adamec. „Drobní živnostníci jsou velmi důležitou skupinou v ekonomice a zároveň nedílnou součástí našich životů. A právě tito lidé jsou nejčastějšími zájemci o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města. Pokud dopustíme, aby živnosti vymizely, zmizí i život z centra,“ uvádí starosta.

Město Trutnov naposledy nájemní sazby zvyšovalo v roce 2011. Tehdy došlo k navýšení o 1,5 %, tedy přesně o míru inflace za rok 2010. Od roku 1999 došlo k růstu sazeb celkem pouze třikrát. Největší skok v sazbách byl v roce 2001, kdy bylo nájemné v městských nebytových prostorách zvýšeno o 3,9 %. Opět přesně o míru inflace v roce 2000.

Ale existuje i možnost snížení nájemného. Pokud má např. stávající nájemce problém hradit současnou výši, lze vyvolat novou soutěž, ve které nabídne nižší částku. Protože je ale soutěž otevřená, je tu riziko, že se najde někdo jiný, kdo bude mít o prostor zájem a chuť platit více.

Vstřícnost Trutnova k živnostníkům se za tu dobu již rozkřikla po okolí a není výjimkou, že drobní podnikatelé přemisťují své provozovny právě sem. Příkladem může být paní Marcela Abrahámová, která u Slovanského náměstí provozuje malý krámek s dárkovým zbožím a cukrovinkami. „O přesunutí svého podnikání z Vrchlabí do Trutnova jsem se rozhodla hlavně na základě dvou priorit. První byl rozdílný přístup obou měst v pohledu na drobné podnikání. Ve Vrchlabí se na rozdíl od Trutnova nájemné zvyšovalo a zvyšovalo. A pak jsem intuitivně cítila, že Trutnov se snaží o podporu kulturního života, lákání turistů a zvelebování centra.“

„Věřím, že stávající přístup je velmi korektní. Některé myšlenky jako například poskytovat tzv. startovací nájemné pro začínající podnikatele mi jsou také blízké a osobně se dokážu smířit i s ideou podnikatelských inkubátorů. Pouze si myslím, že je to téma na speciální projekt, nikoliv pro systémové řešení – už s ohledem na platnou legislativu,“ prozradil své pocity Ivan Adamec, starosta Trutnova.

Na oficiálních internetových stránkách města jsou pravidelně vyhlašovány záměry pronajmout aktuálně uvolněné nebytové prostory. Vždy se jedná o klasickou soutěž, které se může zúčastnit opravdu každý. V současné době má město Trutnov uzavřeno necelých 300 smluv na pronájem nebytových prostor. Převážnou většinu tvoří právě drobní živnostníci.


Ke stažení:
TZ_Trutnov podporuje podnikání v centru města.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg