Trutnov se může pustit do realizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města


logo-opz-barevne.jpg                                                                logo-khk-barevne.jpg

Město Trutnov pracuje na rozšíření sociálních služeb, které nabízí svým občanům. V rámci koordinovaného a efektivního postupu tak vypracovalo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města na následující tři roky.       

Téměř dva roky připravovalo město Trutnov ve spolupráci s dalšími organizacemi Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 - 2020. Jeho podobu schválili na svém posledním jednání trutnovští zastupitelé, a tak se může začít s jeho realizací. „Konkrétní kroky, které podnikneme ještě letos, jsou popsány v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018, což je prováděcí dokument střednědobého plánu,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova a dodává, že „to, jak se město stará o své obyvatele, kteří potřebují pomoc, odkazuje na jeho vyspělost.“    

Tvorba střednědobého a v návaznosti i akčního plánu spočívala v setkávání čtyř skupin rozdělených dle oblastí, a to Rodiny s dětmi, Senioři, Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním a Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života. Tvůrci plánu pak na základě vlastních zkušeností, poznatků z praxe a dotazníkových šetření navrhli uskutečnění následujících aktivit:

  • ·       Vznik a rozvoj tísňové péče
  • ·       Vznik nízkoprahového denního centra
  • ·       Sociální šatník
  • ·       Centrum duševního zdraví (přípravná fáze k zahájení projektu)
  • ·       „Transformace“ Mostu k životu o.p.s. jakožto příspěvkové organizace města
  • ·       Zajištění dostupnosti bezplatného dluhového a občansko-právního poradenství (zároveň se jedná o opatření, které se týká vzniku nové sociální služby, tj. občanská poradna)
  • ·       Vytvoření materiálů o sociálních a návazných službách + využití dalších informačních kanálů
  • ·       Navázání spolupráce s lékaři (případně její rozšíření)

Na realizaci některých bodů město již pracuje a další jsou ve fázi přípravy. V rámci zvýšení informovanosti pracovníci Odboru sociálního MěÚ Trutnov organizují řadu tematických besed, o jejichž konání se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách města www.trutnov.cz a v Radničních listech.

  

TZ - Trutnov se může pustit do realizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg