Trutnov se zapojil do projektu Turistika - věc společná

logo-cz-pl-eu-barevne.jpg                                              tvs-cz-pl-cmyk.jpg

Město Trutnov společně s partnerským městem Świdnice tvoří česko-polský projekt Turistika – věc společná. Cílem je zapojit veřejné instituce, organizace a komunity a společně propagovat atraktivní místa regionu. 

Trutnov se společně s partnerským městem Świdnice zapojil do projektu Turistika – věc společná, který reaguje na potřebu debaty o rozvoji turistiky v polsko-českém příhraničí a zvýšení intenzity spolupráce v této oblasti. „Se Świdnicí úspěšně a především dlouhodobě spolupracujeme v několika oblastech a turistika je jednou z nich. Je na místě, abychom ve svých regionech propagovali oblíbené turistické cíle druhého partnera a přilákali tak nové turisty,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, jako například společná setkání, soutěže, prezentace, tiskové konference pro novináře, cyklus konferencí pro odbornou veřejnost, panelové diskuze, workshopy či study tours. Konference budou doprovázeny také regionálními prezentacemi (trhy) pro podnikatele, výrobce lokálních produktů a organizace propagující turistiku v příhraničí a její produkty. Nejbližší stěžejní akcí v Trutnově bude konference na téma Turistika pro rodiny s dětmi, která se uskuteční v září letošního roku ve Společenském centru UFFO.

Další aktivitou bude jmenování Rady pro rozvoj příhraničí jako orgánu utvářejícího veřejné mínění a orgánu poradního, v němž společně usednou zástupci turistiky z Polska a ČR.  „Zajímavou částí projektu bude soutěž o nejlepší turistický produkt polsko-českého příhraničí, o nejlepší službu v oblasti turistiky v polsko-českém příhraničí a ocenění osobnosti polsko-české turistiky,“ dodává trutnovský starosta.

Veškeré aktivity se uskuteční do roku 2021, kdy bude projekt s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638 ukončen. Náklady pro českou stranu se pohybují ve výši 3.250.000 Kč. Město Trutnov však uhradí pouze 10 % této částky, zbylých 90 % pokryje dotace z evropských fondů.

 

TZ - Trutnov se zapojil do projektu Turistika - věc společná.pdf

 

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg