Trutnov si v zadávání zakázek vede dobře

Počet nabídek, koncentraci dodavatelů, chyby ve zveřejňování a další ukazatele při zadávání veřejných zakázek měřil projekt zIndex. Dle něho je Trutnov mezi velkými městy na 19. místě. V řadě kategorií je nadprůměrný, a to například v kvalitě zveřejňovaných dat.

Sdružení Econlab, z. s., při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zveřejnilo výsledky projektu zIndex, ve kterém měřilo, zda zadavatel veřejných zakázek postupuje transparentně, hospodárně a zda mu nevznikají ekonomická rizika. Mezi porovnávanými subjekty bylo i město Trutnov, které se umístilo na 19. příčce mezi velkými městy České republiky. „Je moc dobře, že podobné projekty vznikají. Mohou poukázat na to, v čem chybujeme, čeho se máme vyvarovat a naopak, co se nám daří. Díky zpětné vazbě se můžeme zlepšovat, a to platí i pro oblast zadávání veřejných zakázek,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova. 

Přestože se tvůrci projektu snažili být objektivní, sami připouštějí, že jimi nastavené parametry výpočtů jednotlivých ukazatelů mohou některé zadavatele znevýhodňovat. Například zadavatelé poptávající zboží nebo služby na menších trzích jsou znevýhodněni při výpočtu ukazatele Počet nabídek. I v rámci jednoho odvětví totiž může být v různých lokalitách nebo na různých trzích konkurence odlišně široká. „Není divu, že například v této kategorii měl Trutnov pouhých 33 %. Jsme příhraniční město, kde konkurence není tak silná,“ vysvětluje trutnovský starosta. V případě ukazatele Koncentrace dodavatelů mohou být znevýhodněni zadavatelé, kteří například soutěžili velký investiční projekt, který svým finančním rozsahem přesahuje 50 % objemu všech veřejných zakázek zadavatele (v případě města Trutnova se jedná o zakázku na rekonstrukci a dostavbu Střediska volného času, která byla vysoutěžena za částku 162.520.000 Kč bez DPH). Výpočet tohoto ukazatele může být rovněž nespravedlivý vůči zadavateli, kterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům.

Naopak v ukazatelích jako jsou Kvalita dat ve Věstníku či Soutěžní řízení, které sleduje transparentnost a otevřenost zakázek, je Trutnov vysoce nad průměrem. V indexu měřícím pochybení dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je Trutnov dokonce 100%.

 

TZ - Trutnov si v zadávání zakázek vede dobře.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg