Trutnov uzavřel loňské hospodaření s přebytkem 42 milionů korun

Tisková zpráva - 26. 6. 2012

Na pondělním jednání schválili zastupitelé Trutnova závěrečný účet hospodaření za rok 2011. „Díky škrtům a dalším úsporám se nám podařilo i přes nižší výběr daní město nezadlužit. Naopak jsme vytvořili přebytek ve výši 42 milionů korun, což považuji v době stále ještě probíhající hospodářské krize za známku zdravých městských financí. To potvrdil i audit, který žádné nedostatky ani chyby nenašel. Mírně přebytkový rozpočet jsme sestavili i na letošní rok,“ sdělil starosta Ivan Adamec.

Příjmy města činily loni 719 a výdaje 677 milionů korun. Město však může volně disponovat jen s penězi vybranými na sdílených daních. V loňském roce činila tato částka 263 milionů korun. Z těchto peněz se financuje fungování a rozvoj města, další peníze v rozpočtu tvoří účelové vázané transfery a dotace.

Nižší příjmy města jsou viditelné právě na té složce, se kterou město volně hospodaří, protože se odráží od celkové ekonomické situace v zemi. O rok dříve se vybralo na sdílených daních o pět milionů víc, v roce 2009 naopak o 11 milionů méně než loni. Nejlepší byl v současném období ekonomického útlumu rok 2008, kdy město získalo na svůj provoz 295 milionů korun, tedy o 32 milionů víc.

Mezi nejvýznamnější investice patřila v roce 2011 oprava Základní školy kpt. Jaroše. V souvislosti s nečekaným výskytem dřevomorky si projekt vyžádal vícepráce, takže město utratilo za opravu 29 milionů korun. „Dlouhodobým cílem vedení města je modernizace infrastruktury. Loni jsme dali na odkanalizování Bojiště 14 milionů, letos budeme pokračovat ve Volanově. Z liniových staveb padlo na dofinancování rekonstrukce ulice R. Frimla 12 milionů korun a na ulici U Hřbitova 9 milionů,“ vysvětlil starosta.

Kromě těchto jednorázových investičních projektů financuje město např. i sport a kulturu. Na sportovní aktivity šlo loni 28 milionů korun. Částka zahrnuje jak správu sportovišť, tak činnost oddílů. „Rada města na poslední schůzi definitivně schválila záměr oddělit tyto aktivity. Ke změně dojde od začátku příštího roku. Sportoviště přejdou do správy Městského bytového podniku a činnost oddílů bude město dál financovat prostřednictvím Lokomotivy. Sportovci tak budou mít lepší přístup k penězům a město lepší přehled o financích potřebných pro údržbu a modernizaci sportovních areálů,“ dodal Adamec.  


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg