Trutnov využije osvědčený model s rozpočtovým provizoriem

Tisková zpráva - 16. 12. 2014

Jedním z nejdůležitějších bodů pondělního zasedání trutnovských zastupitelů bylo projednání rozpočtového provizoria na rok 2015. „S provizoriem vstupujeme do nového roku již dlouhou dobu a považujeme to za zodpovědnou cestu. Schválení provizoria a dočasné hospodaření podle něj nám totiž umožňuje vyčkat se sestavením ostrého rozpočtu do chvíle, kdy již přesně známe daňové výnosy a výsledek hospodaření z roku předcházejícího. Ostrý rozpočet tak není stavěn na odhadech, ale na reálných číslech,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova, který dodává, že mu dává za pravdu dlouholetá a prověřená zkušenost. Standardní rozpočet bude předložen zastupitelstvu na jeho prvním zasedání v příštím roce, které je plánováno na pondělí 2. března.

Rozpočtové provizorium, které je v tuto chvíli připraveno na celých 12 měsíců, je pro město ideálním způsobem, jak sestavit reálný rozpočet, který bude vyrovnaný či mírně přebytkový a bude zajišťovat stabilitu městských financí. „Daňové výnosy z letošního roku, které nám přerozděluje stát, totiž tvoří nejpodstatnější část příjmové stránky rozpočtu a jejich výše je důležitým vodítkem pro stanovení pravděpodobné výše této položky v dalším roce. V provizoriu předběžně počítáme s příjmy ve výši 505 085 300 Kč a s výdaji v celkové výši 474 679 770 Kč. Měli bychom se tedy stále držet v kladných číslech,“ uvádí Adamec. Podle něj je sestavení realistického rozpočtu pro město jednou z priorit.

Obsahem provizorního rozpočtu jsou především mandatorní výdaje, zajištění základního provozu města či podpora subjektů, které jsou navázány na rozpočet města, ale zahrnuje už i největší investiční akce, se kterými se v následujícím roce počítá. Tou největší by v roce 2015 mělo být zateplení pavilonů A a B1 objektu Základní školy Mládežnická ve výši 20 mil. Kč. „Na všechny investiční akce se snažíme získávat dotace. I toto zateplení školy nám pomůže uhradit dotace ve výši přes 12 milionů korun, což je více než polovina potřebných financí,“ uvádí Adamec. 

Z dalších velkých investic pak starosta jmenuje vybudování cyklistické stezky mezi Starým Rokytníkem a Bojištěm za 12,5 mil. Kč nebo regeneraci Jiráskova náměstí za 11,5 mil. Kč. „I v případě těchto projektů bude z městské pokladny hrazena jen část. Na cyklostezku jsme získali 8 800 000 Kč, na Jiráskovo náměstí pak 6 670 000 Kč. V obou případech tedy město zaplatí necelou polovinu,“ říká Adamec.

Trutnov svůj rozpočet sestavuje zodpovědně a příjmy se nikdy záměrně nenadhodnocují. „Plánované výdaje musí samozřejmě odpovídat reálným příjmům. Osobně jsem velmi hrdý na to, že Trutnov dlouhodobě hospodaří vyrovnaně a finance se dají označit za zdravé,“ uzavírá Adamec.


Ke stažení:
TZ_Rozpoctove_provizorium_Trutnov_2015.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg