Trutnov zavedl tísňovou péči

V rámci plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb města přistoupila trutnovská radnice k zavedení tzv. tísňové péče. Cílem je pomoc osobám v seniorském věku a osobám se zdravotním postižením, které žijí v domácím prostředí.

Město Trutnov nově zavedlo komplexní nepřetržitou terénní sociální službu, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a osob se zdravotním postižením. „Nabízíme zajištění rychlé pomoci v nenadálých krizových situacích, jako například pád, nevolnost, kolaps či zhoršení zdravotního stavu,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Služba zároveň pomáhá i rodinným příslušníkům, kteří vždy nemají možnost svým blízkým pomoc ihned zajistit. V kombinaci s jinými terénními sociálními službami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a oddaluje tak nutnost jejich umístění do pobytových služeb, např. do domova pro seniory.

Tísňová péče spočívá v tom, že uživatel má k dispozici tzv. SOS tlačítko, které v krizové situaci zmáčkne a přivolá si pomoc. „Po stisknutí SOS tlačítka dojde ke spojení s operátorem, který zorganizuje včasnou pomoc,“ říká trutnovský starosta. Tou může být příjezd pohotovostního pracovníka tísňové péče, který pomůže situaci vyřešit, nebo informování příbuzných a v případě potřeby i přivolání složek integrovaného záchranného systému.

Poskytovatelem služby je organizace Život Hradec Králové, o. p. s., která má od 01.10.2018 v Trutnově svou pobočku. Město Trutnov bude na provoz přispívat 60.000 Kč ročně, a to od roku 2019. Zájemci mohou pro další informace kontaktovat vedoucí tísňové péče paní Šarounovou na tel. 733 735 734.

 

TZ - Trutnov zavedl tísňovou péči.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg