Trutnov zvětší kapacitu sběrného dvora

Nevyhovující kapacita i nedostatečné technické zázemí byly důvody pro rozšíření a rekonstrukci sběrného dvora v Trutnově v Dolním Starém Městě. Celkové náklady se vyšplhají na více než 6 milionů korun, 85 % však pokryje dotace. Úpravy by měly být hotové v říjnu letošního roku.


cz-ro-b-c-eu-fs.jpg               mzp-logo-rgb-v2.jpg

Díky Operačnímu programu životní prostředí (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003901) byly v Trutnově Dolním Starém Městě zahájeny úpravy sběrného dvora. „Vyřešíme tak nedostatečnou kapacitu a především zmodernizujeme stávající zázemí. Musíme reagovat na předpokládané navýšení množství odpadu a navíc oproti dosavadnímu stavu bude umožněno třídění odpadu na více složek,“ vysvětluje Ivan Adamec starosta města Trutnova.

Současný sběrný dvůr vznikl v roce 2005, kdy vyhovoval tehdejším požadavkům na shromažďování odpadu. Město však musí reagovat také na změny v legislativě. V rámci projektu bude vybudován skladovací přístřešek, odvod dešťových vod, dojde k rozšíření zpevněné skladovací plochy s oplocením a doplnění veřejného osvětlení. Zároveň s rekonstrukcí bude rozšířen kamerový systém. Dále se v rámci projektu pořídí tři kontejnery a vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady.

Rekonstrukci sběrného dvora jsme zahájili v dubnu a její konec plánujeme na říjen,“ dodává trutnovský starosta. Celkové náklady činí 6.223.522 Kč, ze kterých 85 % pokryje dotace a město tak z vlastních zdrojů uhradí necelých 1.250.000 Kč.

TZ - Trutnov zvětší kapacitu sběrného dvora.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg