Trutnovská radnice informuje levněji

Tisková zpráva - 20. 1. 2015

Trutnovská radnice zavedla další opatření podporující otevřenost, kterou deklarovala na podzim. Po veřejných materiálech před jednáním zastupitelstva se jedná o vstřícný krok v oblasti poskytování informací. Konkrétně byla upravena výše částky, do které nebudou po žadateli informace požadovány související náklady. Limit se zvyšuje z 50 Kč na 250 Kč. „Krok za krokem pracujeme na čím dál větším otevírání úřadu občanům města. Úhrada nákladů je nyní předepsána pouze při mimořádně rozsáhlém vyhledávání a nestandardním rešeršování,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta Trutnova. Poštovné, tisk nebo scanování krátkých dokumentů by tak podle něj měly být zdarma. 

Podle starosty se zaměstnanci městského úřadu snaží žádosti občanů standardně vyřizovat, nicméně mohou nastat situace, kdy je nutné postupovat podle zvláštních předpisů. Potom je žadatel vyzván, aby svou žádost o informace podal písemnou formou. 

Občané mají na informace samozřejmě nárok, ale pokud žádají o dohledání složitějších záležitostí, je třeba vyčlenit speciálního pracovníka, který se tomuto úkonu bude věnovat. Pokud náklady na získání a dohledání informací přesáhnou částku 250 Kč, bude o nich žadatel informován a zároveň požádán o úhradu předem. Žadatel od městského úřadu získá rozpis nákladů, na jehož základě se může rozhodnout, zda na své žádosti i nadále trvá nebo od ní odstoupí. 

Valná většina žádostí o informace je ale naprosto standardních a žadatelům by měl stačit zvýšený limit. „Nechceme klást občanům ekonomické překážky při získávání informací. Všechny žádosti pečlivě zpracováváme a snažíme se vyhovět,“ dodává Ivan Adamec. Otevřenost je podle něj současným velkým trendem ve veřejné správě. Trutnov nezůstává pozadu.


Ke stažení:
TZ_Trutnov_radnice informuje levneji.doc


Kontakt pro komunikaci s médii:
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg