Trutnovská radnice se dále otevírá veřejnosti

Tisková zpráva - 4. 12. 2014

Už příští zasedání trutnovského zastupitelstva bude doprovázet zajímavá novinka. Občané budou mít zhruba týden před jeho konáním k dispozici veškeré materiály, o nichž budou zastupitelé jednat. „Tímto krokem se bezpochyby posunujeme do dalšího patra transparentnosti činnosti města a městského úřadu,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova a dodává: „Rád bych zdůraznil, že trutnovská radnice se snaží reflektovat moderní trendy a všichni pracujeme na procesu maximální otevřenosti. Já osobně budu moc rád, pokud tento krok vzbudí zájem veřejnosti a občané se začnou více zajímat o dění ve městě či na úřadě."

Nejbližší jednání trutnovských zastupitelů proběhne 15. prosince. Nejpozději týden předem budou na oficiálních webových stránkách města zveřejněny kompletní podklady k tomuto jednání a zároveň budou k dispozici i v tištěné podobě v informační recepci městského úřadu. Je jen třeba počítat s tím, že ve zveřejněných materiálech budou anonymizovány údaje podléhající zákonu o ochraně osobních údajů.

Před dalším zasedáním, které proběhne v únoru, už bude k dispozici i neanonymizovaná verze materiálů, k níž budou moci získat přístup např. občané města či majitelé nemovitostí na katastru města. „S ohledem na zákon však bude tato „plná“ verze přístupná jen registrovaným žadatelům a po splnění určitých podmínek,“ uvádí Adamec s tím, že každý žadatel bude seznámen a bude muset písemně souhlasit s pravidly využívání takto získaných informací.

„Materiály dosud dostávali pouze zastupitelé a zástupci médií, kteří se zasedání účastnili. To se teď změní a informace získá jakýkoli trutnovský občan,“ upozorňuje Adamec.

Nové opatření je zaváděno i na základě projektu CAF (Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF), který má za úkol zefektivnit a zkvalitnit činnost městského úřadu. „Klíčovým hlediskem je přitom pro nás přínos pro občana jako klienta a příjemce poskytovaných služeb. A právě zasedání zastupitelstva je jednou z nejdůležitějších součástí služeb veřejnosti. Rozhodujeme zde o zásadních věcech, které se týkají chodu města a jeho rozpočtu. Věřme, že toto opatření občané uvítají,“ říká Adamec.

Město se v minulém období rozhodlo přiblížit chod města občanům i tím, že z každého zasedání pořizuje trutnovská městská televize videozáznam, který je k dispozici na webových stránkách TV Drak. „Tak i ti, kteří se zasedání nemohou zúčastnit osobně, se mohou na jeho plný průběh podívat. Kompletní zvukové záznamy z našich zasedání pořizujeme a zveřejňujeme na internetu už řadu let a videozáznamy jsou jen dalším z kroků, jak být pro naše obyvatele co nejpřístupnější,“ uzavírá Adamec.


Ke stažení:
TZ - Trutnov_transparentni_zasedani.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg