Trutnovské Jiráskovo náměstí projde rekonstrukcí

Tisková zpráva - 9. 2. 2015

Jiráskovo náměstí v Trutnově se chystá na omlazení. Během letošního roku tu proběhne projekt regenerace zeleně a veřejných ploch. „Věříme, že práce započnou během měsíce června či července. V současné době se připravují všechny potřebné podklady pro vyhlášení veřejné zakázky na regeneraci náměstí radou města, která by tak měla učinit během března,“ prohlásil Ivan Adamec, starosta Trutnova. Celková investice do obnovy náměstí by měla činit 10 miliónů korun, z toho by měla 80 procent způsobilých výdajů pokrýt dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí. „Současně s obnovou zeleně plánujeme instalaci podzemních kontejnerů pro tříděný odpad,“ líčí budoucí podobu náměstí starosta. „Jiráskovo náměstí tak bude první lokalitou v Trutnově, kde barevné plastové kontejnery přestanou hyzdit veřejný prostor, a zároveň si tu vyzkoušíme, jak bude nový systém fungovat,“ dodává Ivan Adamec. 

Projekt obnovy Jiráskova náměstí bude realizován i na základě negativního dendrologického posudku stávajících stromů. Bude provedena plošná výsadba keřů, trvalek a okrasných trav. Samozřejmostí je nové stromořadí i solitérní stromy. Pro odpočinek budou na náměstí vytvořeny dvě hlavní klidové zóny – ve středu náměstí s vodním prvkem pro oživení prostoru v letních měsících a betonové boxy opatřené dřevěnými lavicemi pro skupinky lidí, např. studentů blízkého gymnázia.

„Na náměstí budou instalována i nová svítidla integrovaná do sloupků. Další bodová světla budou zapuštěna pod lavičkami tak, aby dotvořila atmosféru. Celý prostor by měl být velmi příjemným místem, které bude přímo vybízet k odpočinku,“ vysvětluje Ivan Adamec. „Rekonstrukce Jiráskova náměstí navazuje na dlouhodobý trend zvelebování veřejného prostoru Trutnova, který se tak stane opět o něco příjemnějším místem pro život.“

Podrobné informace k projektu včetně skic lze dohledat na oficiálních webových stránkách města https://www.trutnov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/regenereace-zelene-a-verejnych-ploch-jiraskova-namesti-v.


Ke stažení:
TZ - Trutnovské Jiráskovo náměstí projde rekonstrukcí.doc
Jiraskovo_nam3Da.jpg
Jiraskovo_nam3Db.jpg
Jiraskovo_nam3Dc.jpg
Jiraskovo_nam3Dd.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg