Turistické informační centrum Trutnov je úspěšné a svěží

Tisková zpráva - 5. 9. 2012

Zatímco pro zaručené osvěžení dechu sáhneme k osvědčeným bílým oválkům značky TIC TAC, v Trutnově nám k podobnému účinku postačí samotné TIC (rozumějme zdejší turistické informační centrum)! Ptáte se, jak je to možné? Dlouhodobou průběžnou spokojenost se svěží atmosférou, a to jak domácích zákazníků, tak i sem přicházejících a přijíždějících turistů, tu právě zde potvrdil i kontrolní průzkum provedený agenturou CzechTourism.

„Ano, je tomu tak. Výsledky kontroly jsou pro nás a naše město velkou pochvalou a samozřejmě i vážně míněným závazkem do budoucna,“ svěřila se ředitelka TIC Trutnov Ing. Hana Nýdrlová.

V minulých dnech bylo v trutnovském informačním centru provedeno agenturou CzechTourism hodnocení kvality služeb pomocí metody mystery shopping. TIC bylo hodnoceno z pohledu běžného zákazníka, který se přišel informovat a bylo celkově ohodnoceno tzv. Indexem, ten nabývá hodnoty od 0 % - 100 % a vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší hodnocení, tím lepší). 

Trutnovské informační centrum získalo 100 %

Index méně než 50 % = Špatný výkon
Index mezi 50% a 80 % = Průměrný výkon
Index větší než 80 % = Výborný výkon

Informační centrum jako doklad své provozní úspěšnosti navíc obdrželo podrobný výpis všech kontrolovaných oblastí a položek s jejich přesným hodnocením. Středem zájmu kontrolního „očka“ nebyla jen jeho dostupnost, stav běžného vnitřního inventáře, tedy zejména propagačních materiálů a nabízených publikací, ale též celkový estetický dojem z trutnovského „íčka“, včetně úrovně vystupování jeho obsluhy.

Předseda správní rady Sdružení pro TIC Trutnov místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych k tomu uvedl: „Výsledek mě velmi potěšil, poděkování patří všem zaměstnancům TICu. Náklady vyplývající z hlavní činnosti informačního centra pokrývá finanční příspěvek z rozpočtu města Trutnova a členské příspěvky všech členů sdružení. Na nedávném úspěšném kontrolním výstupu, ale stejně tak na dlouhodobě spolehlivém provozu trutnovského TIC má pochopitelnou zásluhu právě efektivní hospodaření se svěřenými prostředky (pro ilustraci – letos město Trutnov přispívá částkou cca 1 100 tis. Kč).“   


Ke stažení:

TZ - Turistické informační centrum Trutnov je úspěšné a svěží.doc
infocentrum-1.jpg
infocentrum.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg