Úplná uzavírka místní komunikace v ul. P. Holého

Informujeme o úplné uzavírce místní komunikace v ul. P. Holého, Trutnov, a to z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu.

Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy.

I. etapa: od 30. července do 5. srpna 2018 u ZŠ Komenského – úsek v délce uzavírky cca do 4m, v místě od přechodu pro chodce (před sportovní halou ZŠ Komenského) po zastávku MHD, Trutnov, Družba.

II.etapa: od 17. září do 23. září 2018 u č.p. 443 – úsek v délce uzavírky cca do 4m, v místě od křižovatky ul. P. Holého a ul. J .R. z Dubé po bytový dům č.p. 450 a 451.

Objízdná trasa pro osobní automobily pro obě etapy je stanovena obousměrně z ulice J.R. z Dubé, ulicí P. Holého (okolo garáží a byt. domu č.p. 438 až 431), dále ulicí Chodská do ulice P. Holého.

Linková autobusová doprava:
Uzavírka se dotkne provozu linek veřejné linkové autobusové dopravy na licencích:
690337 (Trutnovská autobusová doprava s. r. o.) – pouze spoj 6
690116 (ČSAD Ústí nad Orlicí a. s.) – pouze spoj 12

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu č. 690337 a 690116 bude řešena ve dvou etapách:

Etapa I: od 30. července do 5. srpna 2018 u ZŠ Komenského – po dobu této etapy nebude obsluhována výše uvedenými linkami zastávka Trutnov, Družba. Spoje pojedou z ul. Žižkova přímo do ul. Československé armády.

Etapa II: od 17. září do 23. září 2018 u č.p. 443 – po dobu této etapy bude zastávka Trutnov, Družba přemístěna na náhradní stanoviště v ul. Roty Nazdar, před č.p. 519 – prodejna SIKO koupelny a kuchyně.

Objízdná trasa výše uvedených spojů bude vedena z ul. Žižkova vlevo do ul. Roty Nazdar, do ul. Jana Roháče z Dubé a následně bez omezení po své trase.

MHD doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách MHD Trutnov:
- dopravce ARRIVA Východní Čechy a. s. (linka 695212)
- dopravce ARRIVA Východní Čechy a. s. (linka 695214)

V průběhu obou etap, v termínu od 30. července do 5. srpna 2018 a v termínu od 17. září do 23. září 2018 nebude linkou č. 695212 a linkou č. 695214 obsluhována zastávka Trutnov, Družba.
Neobsluhovaná zastávka Trutnov, Družba, bude po dobu uzavírky obou etap přesunuta na náhradní stanoviště v ul. Roty Nazdar před č.p. 519 - prodejna SIKO koupelny a kuchyně.

Objízdná trasa pro MHD linky č.: 695212 a č. 695214 bude vedena obousměrně:
linka č. 695212 - od zastávky Trutnov, Albert Hypermarket k přesunuté zastávce v ul. Roty Nazdar, dále Trutnov, hřbitov a následně bez omezení po své trase.

linka č. 695214 - od zastávky Trutnov, Albert Hypermarket k přesunuté zastávce v ul. Roty Nazdar, dále k zastávce Trutnov, Žižkova a následně bez omezení po své trase.

Běžné jízdní řády zůstávají v platnosti, neboť všechny zastávky budou obslouženy ve stejných časových polohách a nedojde ke změně kilometrů.

Vozidla integrovaného záchranného systému:
Průjezd vozidel IZS v průběhu obou etap uzavírky v termínech od 30. července do 5. srpna 2018
a od 17. září do 23. září 2018 bude možný obousměrně z ulice J. R. z Dubé, ulicí P. Holého
(okolo garáží a byt. domu č. p. 438 až 431), dále ulicí Chodská do ulice P. Holého.


60114-2018-situace.jpg

Nahoru

 

banner-komunalni-volby-kratky.jpg

zvukove-zaznamy-2.gif

kalendar-jednani-2.gif

 

banner-app-f.jpg