Úpravna vody pro Trutnov a jeho okolí v novém

Tisková zpráva - 22. 9. 2015

Jedna z největších investic města Trutnova v loňském roce, která souvisela s intenzifikací úpravny vody v Temném Dole, už má svou hmatatelnou podobu. Práce na rekonstrukci tohoto klíčového vodního zdroje pro město Trutnov a okolní obce trvaly 14 měsíců a po úspěšné červencové kolaudaci úpravna vstoupila do ročního zkušebního provozu. „Důvodem rekonstrukce bylo zmodernizování technologie zajišťující jímání vody z řeky Úpy a optimalizace parametrů jakosti pitné vody,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova, a připomíná, že investice v celkové výši 121,346 mil. Kč byla prováděna za provozu. Ve čtvrtek 24. září v 15:00 hodin bude nová úpravna slavnostně představena starostům obcí, které jsou akcionáři trutnovské vodohospodářské společnosti a kterým VaK zároveň zajišťuje dodávky pitné vody. „71,397 mil. Kč z celkové ceny díla bylo uhrazeno z evropského Fondu soudržnosti a 4,199 mil Kč ze Státního fondu životního prostředí. Přímá investice Trutnova činila 20 miliónů korun a byla provedena formou nákupu akcií společnosti VaK Trutnov,“ upřesňuje starosta Adamec.

Rekonstrukcí prošel stávající objekt úpravny a především jímací technologie, které byly zmodernizovány tak, aby zajistily dostatek vody i při proměnlivé průtočnosti či kvalitě vody v řece Úpě. „V závislosti na kvalitě vody a ročním období kolísalo dříve upravitelné množství vody od 30 l/s po 100 l/s. Intenzifikací úpravny vody došlo k navýšení množství vyčištěné pitné vody na požadovaný výkon 85 l/s až 130 l/s,“ vysvětluje Josef Moravec, ředitel a prokurista VaK Trutnov.

„Hotové dílo bylo od dodavatele, brněnské společnosti ARKO TECHNOLOGY a. s., převzato 30. června a po následné kolaudaci se úpravna rozběhla ve zkušebním provozu,“ uvádí Moravec a dodává, že nové technologie byly vzápětí otestovány v podmínkách letošního extrémního sucha. „Úpravna vody splnila očekávání a i při nedostatku povrchových a podzemních vod fungovala na jedničku. Období sucha jsme zvládli bez nutnosti přerušení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.“

Město Trutnov loňským nákupem akcií ve vodohospodářské společnosti dále zhodnotilo svůj podíl a potvrdilo pozici hlavního akcionáře. „Vlastnický podíl města Trutnova ve společnosti VAK Trutnov byl navýšen na 46,6 %,“ uzavírá Adamec a závěrem upozorňuje, že cena vodného a stočného zůstává v Trutnově a okolí v porovnání s konkurenčními společnostmi jednou z nejnižších.


Ke stažení:
TZ_Trutnov ma novou upravnu vody.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg