V novém pracovišti Mateřské školy Trutnov se nachází také třída pro děti se zdravotním postižením

Trutnov, 02. 09. 2016 – Nový školní rok znamená změny ve struktuře Mateřské školy Trutnov. Nově bylo otevřeno pracoviště Sedmikráska v Kryblické ulici, kde původně sídlil „dětský“ stacionář. Vznikly zde dvě klasické třídy a jedna třída určená pro děti se zdravotním postižením. „Velkým přínosem také je, že nové pracoviště v Kryblické ulici jako jediné zajišťuje dietní stravování a služby nutričního terapeuta,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Až 80 dětí pojme nové pracoviště mateřské školy, které vzniklo v Kryblické ulici, a to se dvěma klasickými třídami a jednou třídou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. „K 1. září bylo do školky zapsáno 69 dětí, z toho 17 žáků přišlo ze zaniklého pracoviště v Náchodské ulici, 35 ze stacionáře a ostatní jsou nově zapsaní žáci,“ dodává Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov.

Prostory bývalého stacionáře byly přes letní prázdniny rekonstruovány tak, aby nové pracoviště školky splňovalo hygienické normy. „Zbourali jsme několik příček, abychom zvětšili prostor, a upravili sociální zařízení. Dále má budova nová okna, nové podlahové krytiny a také jsme nainstalovali nové osvětlení,“ říká Vladimíra Priputenová. Rekonstrukce vyšla přibližně na 3,5 mil. Kč.

Cílem bylo zachovat služby bývalého ,,dětského“ stacionáře. Pracoviště Sedmikráska tak jako jediné zajišťuje pro žáky dietní stravování, a to ve spolupráci s nutričním terapeutem. „Ve třídě pro děti se zdravotním postižením navíc působí dva speciální pedagogové a asistentka,“ dodává Ivan Adamec.


MŠ Trutnov - Sedmikráska (2).jpg

MŠ Trutnov - Sedmikráska (5).jpg

MŠ Trutnov - Sedmikráska (4).jpg

MŠ Trutnov - Sedmikráska (1).jpg

 

TZ - V novém pracovišti Mateřské školy Trutnov se nachází také třída pro děti se zdravotním postižením.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg