V Trutnově odstartoval proces Komunitního plánování sociálních služeb


logo-opz-barevne-m.jpg    logo-khk-barevne-m.jpg

Trutnov, 18.4.2017 – Město Trutnov letos v dubnu zahájilo proces Komunitního plánování sociálních služeb. Cílem je vytvořit střednědobý plán sociálních služeb na období 2018-2020, který bude součástí Strategického plánu rozvoje města. Na tvorbě se podílejí jak zástupci městského úřadu, tak pracovníci organizací poskytujících sociální služby a jejich klienti.

Základním stavebním kamenem procesu komunitního plánování jsou čtyři pracovní skupiny, které se zaměří na problematiku rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním a osob ohrožených sociálním vyloučením. „V pracovních skupinách mají své zastoupení zejména poskytovatelé sociálních služeb SS, pracovníci odboru SVŠZ MěÚ, odborníci a specialisté pro dané cílové skupiny. Jejich společných setkání se mohou účastnit také další zájemci o sociální problematiku z řad veřejnosti. Termíny zveřejníme na webu města,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Na pracovní skupiny dohlíží řídící skupina, která vznikla jako poradní orgán místostarosty města a garanta celého procesu Mgr. Tomáše Hendrycha. „O naší činnosti budeme průběžně informovat radu města. Konečnou podobu našeho výstupu pak bude projednávat městské zastupitelstvo“, dodává trutnovský místostarosta. Během celého procesu bude odbornou metodickou podporu zajišťovat Centrum pro komunitní práci střední Čechy, z. s.

Za účelem vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb uzavřelo město smlouvu s Královéhradeckým krajem o finanční podpoře vzniku tohoto dokumentu, ale i dalších aktivit, které s procesem komunitního plánování sociálních služeb úzce souvisejí. Jedná se především o systémové změny ve Stacionáři mezi mosty Trutnov. „Také díky podpoře kraje začne stacionář od září poskytovat ambulantní služby novým klientům – osobám s těžkým mentálním postižením a seniorům,“ vysvětluje Ivan Adamec. Další finančně podpořenou aktivitou je snaha o zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory formou tísňové péče.

Domov pro seniory

domov-pro-seniory.jpg

Stacionář mezi mosty Trutnov
budova-stacionare.jpg

TZ - V Trutnově odstartoval proces Komunitního plánování sociálních služeb.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg