V Trutnově zasedalo nové zastupitelstvo

Po říjnových volbách do obecních zastupitelstev zasedalo v pondělí 5. listopadu 2018 nově zvolené Zastupitelstvo města Trutnova. Z jeho řad bylo zvoleno vedení města, rada města a také kontrolní a finanční výbor.

V pondělí 5. listopadu 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Trutnova. To má opět 33 členů. Jednání se zúčastnilo 32 z nich. Starostou se stal Mgr. Ivan Adamec, který tak vstupuje do svého 6. funkčního období v této pozici. Hlasovalo pro něho 22 zastupitelů. Dále zastupitelé ze svých řad zvolili také dva místostarosty, a to Mgr. Tomáše Hendrycha a Mgr. Tomáše Eichlera.

Nově zvolená Rada města Trutnova bude poprvé zasedat v pondělí 12. listopadu, a to ve složení Mgr. Ivan Adamec, Mgr. Tomáš Hendrych. Mgr. Tomáš Eichler, Mgr. Petr Skokan, MUDr. Jozef Kochan, Mgr. Radek Horák, Mgr. Pavel Káňa, Ing. arch. Michal Rosa, MgA. Libor Kasík, Mgr. Petr Horčička, Ing. Martin Jiránek.

Dále zastupitelé zvolili členy kontrolního a finančního výboru, z nichž každý má 11 členů, a to z řad koalice i opozice. Další zasedání trutnovských zastupitelů se uskuteční v pondělí 17. prosince 2018 v 16:00.

 

TZ - V Trutnově zasedalo nové zastupitelstvo.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg