blondyny-radi.jpg

Tato brožurka ke stažení, je věnována přípravě občanů na různá nebezpečí, která v běžném životě hrozí.

Brožurku zpracoval Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále i „HZS JmK“) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, p. o. v rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“. Tento projekt probíhá v Jihomoravském kraji již od roku 2008 s cílem seznámit veřejnost srozumitelnou formou s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občana. Projekt obsahuje 67 témat rozdělených do 17 kapitol.
 

Brožura ke stažení
blondyny-radi2.jpg

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg