Voda v Trutnově bude chutnat ještě lépe

Tisková zpráva - 5. 5. 2014

Jedna z největších investičních akcí města Trutnova v letošním roce, kterou provádí společně se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, byla zahájena právě dnes podpisem smlouvy o dílo. Úpravna vody v Temném Dole se dočká rekonstrukce. Investice v celkové výši 116,5 miliónu korun bez DPH bude provedena za provozu. „Jedním z hlavních cílů rekonstrukce úpravny vody je dosažení optimální jakosti pitné vody a zároveň zmodernizování technologie zajišťující jímání vody z řeky Úpy,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova, které je také hlavním akcionářem trutnovské vodárenské společnosti. 

Rekonstrukcí projde stávající objekt úpravny, jímací technologie, která bude zmodernizovaná a v budoucnu bude zajišťovat dostatek vody i při proměnlivém průtoku Úpy. „Do objektů, které byly postaveny v 60. letech minulého století, se investovalo zcela minimálně. My proto v tuto chvíli efektivně využíváme jednu z posledních možností maximální dotace,“ říká Ivan Adamec a upřesňuje, že celých 90 % potřebných zdrojů bude uhrazeno z dotací evropských fondů a Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce bude probíhat za provozu od května 2014. Ukončena by měla být v červnu 2015. 

Cílem rekonstrukce je podle Adamce intenzifikace úpravny vody a dosažení optimálních parametrů jakosti v souladu s platnými hygienickými normami. Technologická část řeší kompletní výměnu zastaralého strojního zařízení včetně trubních rozvodů, armatur a uzávěr filtrů. „Modernizovaná úpravna vody dokáže v budoucnu vyčistit 85 l/s. Technologické maximum je pak na 130 l/s,“ vyjmenovává Ivan Adamec a dodává, že výkon se zvýší zhruba o třetinu kapacity. 

Přímá investice města Trutnova bude činit 20 miliónů korun a bude provedena formou nákupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., město Trutnov tak ve vodohospodářské společnosti dále zhodnotí svůj podíl a potvrdí svoji pozici hlavního akcionáře. Dalšími akcionáři jsou pak města a obce Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky a Horní Maršov. Vlastnický podíl města Trutnova bude touto transakcí zvýšen ze 45,5 % na 49,6 %. „I díky tomu, že společnost VAK Trutnov je ve vlastnictví místních obcí, je cena vodného a stočného v porovnání se srovnatelnými konkurenčními společnostmi jednou z nejnižších,“ upozorňuje na v ČR ojedinělou vlastnickou strukturu Ivan Adamec.


Ke stažení:
TZ - Voda v Trutnově bude chutnat ještě lépe.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg