Volanov letos čeká výstavba nové kanalizace

Tisková zpráva - 22. 3. 2013

Začátkem dubna začne v trutnovské městské části Volanov výstavba nové kanalizace. Jedná se o největší letošní investiční projekt města, který má za úkol pozvednout životní úroveň občanů. „Celá akce pro zlepšení kvality vody a životního prostředí bude trvat zhruba do května příštího roku. Souběžně postavíme ve Volanově i dosud chybějící chodník, který povede nad nově vybudovanými sítěmi,“ uvedl starosta města Ivan Adamec.

Plánování kanalizace Volanov

Již v roce 2010, v poslední etapě projektu „Čistá Horní Úpa“, kdy byla dokončena čistička odpadních vod v Bohuslavicích nad Úpou, byl učiněn základní předpoklad pro kanalizační napojení Volanova. Tato ekologická iniciativa vyšla v letech 2007 až 2010 na více jak půl miliardy korun a vedle Trutnova se do ní zapojily i Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně či Horní Maršov. Právě navýšení kapacity ČOV v Bohuslavicích umožňuje napojení dalších lokalit do kanalizační sítě. V roce 2011 se uskutečnilo napojení Bojiště a nyní je na řadě právě Volanov.

Kanalizace pro čistší město

Nová kanalizace ve Volanově bude sloužit jako tzv. splašková kanalizace, do které budou připojeny splaškové vody z přilehlých bytových, podnikatelských a rekreačních objektů. „V minulosti byly tyto vody přímo nebo přes septiky napojeny pouze na Volanovský potok a jeho přítoky, což se novou kanalizací změní,“ upřesnil Adamec. Dešťové vody budou odváděny jednak původní kanalizací svedenou do zmíněných vodotečí a jednak nově navrženou dešťovou kanalizací vedenou v trase plánovaného chodníku, čímž se zásadním způsobem zlepší jejich čistota. Tato dešťová kanalizace bude odvádět i srážkové vody ze silnice.

Součástí projektu jsou také úpravy domovních přípojek ve veřejné části jednotlivých objektů (tj. části vedoucí po veřejných pozemcích). Pro vlastní napojení domů si budou muset jejich majitelé pořídit projektovou dokumentaci a povolovací doklad. Náklady na úpravy ponesou vlastníci objektů sami.

Bezpečný průchod

S realizací projektu kanalizace souvisí i souběžná výstavba nového chodníku. Chodník povede po pravé straně ve směru z Trutnova od autobusové zastávky u průmyslové zóny po odbočku na Oblanov. V prostoru pod hřištěm TJ Volanov bude vybudován i nový autobusový ostrůvek. Stavba bude však realizována z opačného směru.

Rozpočet projektu

Celková hodnota projektu přesahuje 42 milionů korun a i v tomto případě město (stejně jako v případě výstavby kanalizace na Bojišti) požádalo a využilo dotaci Fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Výstavba chodníku zároveň s touto akcí bude výrazně levnější než kolik by stála jako samostatná investice.

Dopravní omezení

V průběhu výstavby kanalizace budou občané města muset počítat s omezenou průjezdností silnice I/16. Od zahájení akce bude průjezd Volanovem řízen semafory, takže se řidiči musí připravit na zdržení při průjezdu touto částí města.


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg