Volanovská kaplička bude znovu vysvěcena 20. července na své kulaté výročí

Kaple Svaté rodiny – jedna z nejstarších církevních staveb ve městě, která se dochovala v původním stavu, bude u příležitosti 300. výročí svého postavení po dokončené opravě vysvěcena. Po dlouhých letech úprav má kaple nový vzhled za téměř 300 tisíc korun.

Kaple_Volanov_a.jpg  

Menší kaplička v Jičínské ulici procházela úpravami několik let. Její špatný a zanedbaný stav byl znát na první pohled. Opadané omítky, děravá střecha, navlhlé stěny až ke stropu, zborcená podlaha. Její záchrana přišla naštěstí včas.

V letech 2002-2004 se po dohodě s majiteli okolních pozemků a vyřešení právního vztahu k parcele, na níž modlitebna stojí, mohly odstranit keře a dvě přerostlé břízy narušující její statiku. Stavba mohla opět začít pomalu dýchat. Po okolních úpravách přišla na řadu střecha. Musely být nutně vyměněny všechny krovy a tašková krytina. V zanedbaných vnitřních prostorách byla položena nová dlažba a opraven obětní stůl. Po těchto krocích byl objekt uzavřen kovanou mříží se skleněnou výplní kvůli prachu z blízké rušné státní silnice.

Kaple_Volanov_b.jpg

Během oprav kaplička prozradila pár informací ze své historie. Fasáda skrývala německý nápis s tzv. kryptogramem, tedy skrytým údajem složeným z některých písmen psaného textu. Právě ten pomohl datovat vznik stavby do roku 1713. V Trutnově se tak jedná o třetí nejstarší autenticky dochovanou církevní stavbu hned po kostele sv. Václava v Horním Starém Městě a Janské kapli z roku 1712.

Tento nález pomohl určit i název kaple, který zní: "ALLe CreatVren Zehet Die Ehre JesVs, MarIae, Iosephae" a v češtině znamená: "Všechno stvoření vizte slávu Ježíše, Marie a Josefa!“ Proto zasvěcení Svaté rodině.

Celková oprava kapličky byla po delší odmlce dokončena až v letošním roce. Náklady se vyšplhaly zhruba na 300 tisíc korun. Peníze byly použity také na vnitřní nové barevné omítky inspirované původními malbami, které odkrylo oškrabání stěn. Interiér svatyně byl vybaven novým klekátkem a obrazy.

Vysvěcení opravené třísetleté kaple Svaté rodiny ve Volanově se uskuteční v sobotu 20. července 2013 v 10 hodin.


Ke stažení:

TZ - Volanovská kaplička bude znovu vysvěcena.doc
Kaple_Volanov_01.jpg
Kaple_Volanov_02.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg