Obecně závazné vyhlášky města jsou v rámci samostatné půsbnosti města vydávány zastupitelstvem města na základě § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, nařízení města jsou pak vydávána v rámci přenesené působnosti radou města na základě § 11 tohoto zákona.

Číslo předpisu

Název právního předpisu
( všechny vyhlášky a nařízení )

Druh

4/1996 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/1996, o fondu rozvoje bydlení OZV
6/1996 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/1996, kterou se mění a doplňuje místní vyhláška č. 4/1996, o fondu rozvoje bydlení OZV
4/1999 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/1999, kterou  se  ruší článek 2. obecně závazné vyhlášky  č. 2/1997  a  obecně  závazná  vyhláška č. 6/1998 OZV
2/2000
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2000, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/1993 OZV
4/2000 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2000, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 19/1992, 14/1993, 21/1992 OZV
5/2000 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2000, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/1996 OZV
2/2001 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2001, o městské policii OZV
3/2001 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2001, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/1997 OZV
9/2001 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 9/2001, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 15/1993, 5/1994 OZV
4/2002 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2002, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 16/1992, 22/1992, 2/1994, 9/1994, 6/1997, 5/1998 OZV
2/2003 Nařízení města Trutnova č. 2/2003, kterým se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/1997 NMT
3/2003 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2003, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Trutnova (12/1992, 2/1993, 4/1993, 10/1993, 2/1995, 2/1999, 5/1999) OZV
4/2003 Nařízení města Trutnova č. 4/2003, tržní řád NMT
 ÚZ
5/2003 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2003, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí OZV
8/2003 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 8/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 8/1997 OZV
16/2003 Nařízení města Trutnova č. 16/2003, kterým se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 13/1998 OZV
6/2004 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/2004, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Trutnova (5/1997, 2/1998, 16/1998, 6/2003, 3/1998, 1/2001) OZV
5/2005 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství OZV
5/2007 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem OZV
 ÚZ
2/2008

Nařízení města Trutnova č. 2/2008, kterým se mění a doplňuje nařízení města Trutnova č. 4/2003, tržní řád

NMT
1/2009 Nařízení města Trutnova č. 1/2009, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí NMT
ÚZ
1/2010 Nařízení města Trutnova č. 1/2010, kterým se doplňuje nařízení města Trutnova č. 1/2009, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí NMT
2/2010

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2010, o opatřeních k zajištění ochrany veřejné zeleně

OZV
9/2010 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 9/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV
10/2010 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 10/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV
12/2010 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 12/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity OZV

3/2011

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní místo lokálního herního systému OZV

1/2013

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2013, o provedení speciální ochranné deratizace

OZV

2/2013

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2002, o závazných částech regulačního plánu zóny - Trutnov Nové Dvory

OZV

1/2014

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

OZV

2/2014

Nařízení města Trutnova č. 2/2014, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla
Ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodu potřeb města
Ceník za stání silničních motorových vozidel na parkovišti UFFO

NMT
Ceník

3/2015

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova

OZV

1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova a č. 2/2015, Požární řád města Trutnova

OZV 

2/2016

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů

OZV

1/2017

Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2017, o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Trutnovem

OZV
2/2017 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 2/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - Požární řád města Trutnova OZV
3/2017 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 3/2017, o nočním klidu
OZV
4/2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu OZV
5/2017 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného. OZV

6/2017 Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace OZV
7/2017 Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřizovaných městem Trutnovem OZV
1/2018 Nařízení města Trutnova č. 1/2018 - Tržní řád  NMT
1/2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Trutnova
Harmonogram svozu TKO Trutnov - Seznam výkupen druhotných surovin
OZV
2/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu
Shrnutí předpokládaných termínů akcí
OZV

Vysvětlivky:
OZV - obecně závazná vyhláška města Trutnova
NMT - nařízení města Trutnova
ÚZ -úplné znění

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg