Výroční zpráva rok 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.
Počet podaných žádostí o informace:
 Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo roce 2003 podáno celkem pět písemných žádostí o  informace.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 V roce 2003 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o  neposkytnutí informace.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
 Proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informací nebyla v roce 2003 podána  správní žaloba k soudu ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
 V roce 2003 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
2. Občanům je k dispozici informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově na Slovanském náměstí.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.
               Mgr. Ivan Adamec
                 starosta města Trutnova

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

01_pergamen.gif

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

 

Počet podaných žádostí o informace:
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo roce 2003 podáno celkem pět písemných žádostí o  informace.

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2003 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o  neposkytnutí informace.

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informací nebyla v roce 2003 podána  správní žaloba k soudu ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí.

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2003 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

 

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

2. Občanům je k dispozici informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově na Slovanském náměstí.

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.

 

 Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg