Začíná rekonstrukce úpravny vody v Temném Dole. Za provozu!

Tisková zpráva - 7. 10. 2014

Rekonstrukce úpravny vody v Temném Dole, jedna z největších investičních akcí města Trutnova letošního roku, byla dnes slavnostně zahájena. Rekonstrukce, které se dostane celému objektu včetně jímacích technologií úpravny, proběhne za plného provozu. „Kromě modernizace technologie zajišťující jímání vody z řeky Úpy je naším cílem především to, aby bylo dosaženo optimální jakosti pitné vody pro naše občany,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Upravna vody Temny Dul (3)-a.jpg

Rozpočet rekonstrukce činí 116,5 miliónu Kč bez DPH. Během posledních 50 let bylo do objektů investováno zcela minimálně. „My proto v tuto chvíli efektivně využíváme jednu z posledních možností maximální dotace,“ vysvětluje Ivan Adamec a upřesňuje, že 86 milionů z celkové částky nákladů bude uhrazeno z dotací evropských fondů a Státního fondu životního prostředí. „Současný stav úpravny vyžaduje nutné stavební úpravy na dožitých stavebních konstrukcích, sanace betonových konstrukcí a výměnu armatur a potrubí. Také je nutné zajistit výměnu dožitých částí technologie,“ doplňuje Adamec.

Upravna vody Temny Dul-a.jpg

Upravna vody Temny Dul (1)-a.jpg

Upravna vody Temny Dul (2)-a.jpg

Rekonstrukce povede k tomu, že úpravna vody bude zajišťovat dostatek vody i při proměnlivém průtoku Úpy. „Modernizovaná úpravna vody dokáže v budoucnu vyčistit 85 l/s. Technologické maximum je pak na 130 l/s,“ vyjmenovává Ivan Adamec a dodává, že výkon se zvýší zhruba o třetinu kapacity. „Pro trutnovské občany je ale jistě nejdůležitější fakt, že bude rekonstrukcí dosažena optimální jakost pitné vody v souladu s platnými hygienickými normami,“ upřesňuje Adamec.

Přímá investice města Trutnova činí 20 miliónů korun a je provedena formou nákupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., město Trutnov tak ve vodohospodářské společnosti dále zhodnotilo svůj podíl a potvrdilo svoji pozici hlavního akcionáře. „I díky tomu, že společnost VAK Trutnov je ve vlastnictví místních obcí, je cena vodného a stočného v porovnání se srovnatelnými konkurenčními společnostmi jednou z nejnižších,“ upozorňuje na v ČR ojedinělou vlastnickou strukturu Ivan Adamec.

Rekonstrukce by měla být ukončena v červnu roku 2015, práce na základě výběrového řízení provádí společnost ARKO TECHNOLOGY a.s.


Ke stažení:
TZ - Rekonstrukce úpravny vody začíná.doc
Upravna vody Temny Dul.jpg
Upravna vody Temny Dul (1).jpg
Upravna vody Temny Dul (2).jpg
Upravna vody Temny Dul (3).jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností, tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg