Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodního řadu Trutnov - Bezděkov

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí s okamžitou platností zakazuje odběr pitné vody z veřejného vodovodního řadu Trutnov - Bezděkov pro jiné než pitné účely a potřeby osobní hygieny jednotlivých občanů, a to bez náhrady a do odvolání. Důvodem zákazu je  významně snížená vydatnost vodního zdroje – prameniště Bezděkov, z něhož je vodovodní řad zásobován, a dále zvýšený odběr vody z místní sítě. Je zakázáno zejména zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí aut vodou z vodovodního řadu.

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg