Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium

V pondělí 17. prosince 2018 se uskutečnilo páté zasedání Zastupitelstva města Trutnova. Hlavním bodem programu bylo hlasování o rozpočtovém provizoriu na rok 2019. Jeho součástí jsou i návratné finanční výpomoci trutnovským školám.

Teprve druhé jednání v novém složení, ale jinak letošní páté zasedání Zastupitelstva města Trutnova mělo na svém programu hlasování o rozpočtovém provizoriu města. Pro jeho schválení hlasovalo 22 zastupitelů z 31 přítomných. „Stejně jako v předchozích letech i v příštím roce budeme první měsíce hospodařit podle provizoria. Zatím totiž neznáme daňové výnosy a výsledek hospodaření za rok 2018. Toto je pro město nejhospodárnější varianta, která se nám již mnohokrát osvědčila,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Rozpočtové provizorium počítá s příjmy ve výši 590 milionů korun a s výdaji ve výši 844 milionů korun. Schodek 254 milionů je kryt čerpáním dlouhodobého investičního úvěru, který si město vzalo na plánované velké investiční akce v roce 2017 ve výši 350 milionů korun, a očekávaným zůstatkem plánovaných finančních prostředků k 31.12.2018.

V provizoriu jsou zahrnuty také návratné finanční výpomoci organizacím, kterým město pomáhá s předfinancováním dotací. Základním školám město půjčí téměř 33 milionů korun, téměř 4,5 milionu korun si půjčí sdružení Stachelberg, z. s.,  a 4 miliony společnost Lesy a parky Trutnov, s. r. o. Všechny tyto půjčky budou městu do roku 2020 splaceny, a to po přičtení peněz získaných z dotačních programů.

V roce 2019 však město Trutnov počítá i s šetřením. „Přestože zvýšíme platy, musíme v příštím roce zároveň zavést úsporná opatření, porostou totiž ceny energií. Chceme, aby městský úřad i naše organizace snížily své mandatorní výdaje o 2-5 %,“ dodává Ivan Adamec. Ostrý rozpočet města Trutnova se bude projednávat na prvním zasedání zastupitelů v příštím roce, a to v pondělí 4. března 2019.

TZ - Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg