Ve volbách do zastupitelstev obcí byli zvoleni
do Zastupitelstva města Trutnova dne 5. a 6.10. 2018 tito zastupitelé:

(Poslední aktualizace 12.10.2018)

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
7 Občanská demokratická strana 1 Mgr. Ivan Adamec 58 ODS ODS 4 027 4,47 1
5 Žít v Trutnově 2 Ing. Ph.D. Jaroslav Andrle 39 LES LES 1 144 3,91 4
4 Piráti a nezávislí 9 Mgr. Ondřej Čalovka 37 NK BEZPP 1 259 3,63 4
7 Občanská demokratická strana 16 MUDr. Jiří David 63 ODS ODS 3 088 3,42 5
9 ANO 2011 3 Mgr. Ivana Duffová 36 ANO BEZPP 1 559 3,24 5
4 Piráti a nezávislí 3 Mgr. Tomáš Eichler 37 Piráti BEZPP 1 309 3,77 2
5 Žít v Trutnově 1 Ing. Robert Fajfr 51 NK BEZPP 1 233 4,21 2
7 Občanská demokratická strana 11 Ing. Petr Gaisler 52 ODS ODS 2 866 3,18 12
2 Volba pro město Trutnov 1 Mgr. Tomáš Hendrych 59 VPM VPM 1 358 5,67 2
7 Občanská demokratická strana 8 Mgr. Radek Horák 42 ODS BEZPP 3 055 3,39 7
8 Sdruž.pro Tr.s podpor. hn.STAN 2 Mgr. Petr Horčička 46 NK BEZPP 1 049 5,18 2
9 ANO 2011 1 Ing. Zdeněk Jaďuď 59 ANO BEZPP 1 854 3,86 1
5 Žít v Trutnově 4 Ing. Václav Javůrek 43 NK BEZPP 1 209 4,13 3
4 Piráti a nezávislí 1 Bc. Kateřina Hůlková  40 Piráti Piráti - - - - - - - - -
7 Občanská demokratická strana 5 Mgr. Pavel Káňa 44 ODS ODS 3 255 3,61 2
7 Občanská demokratická strana 4 MgA. Libor Kasík 48 ODS ODS 3 171 3,52 3
7 Občanská demokratická strana 7 MUDr. Jozef Kochan 72 ODS ODS 2 786 3,09 10
9 ANO 2011 6 Ing. Tomáš Voborník 58 ANO BEZPP 1 575 3,28 1.náhradník
8 Sdruž.pro Tr.s podpor. hn.STAN 3 Milan Lhoták 64 STAN BEZPP 1 080 5,34 1
9 ANO 2011 2 Ing. Petr Luhan 55 ANO BEZPP 1 688 3,51 2
11 Komunistická str.Čech a Moravy 2 JUDr. PhDr. Ph.D. Zdeněk Ondráček 49 KSČM KSČM 831 4,58 2
9 ANO 2011 4 Petr Ondráško 49 ANO BEZPP 1 601 3,33 4
7 Občanská demokratická strana 10 Mgr. Jiří Paták 55 ODS ODS 2 999 3,32 11
2 Volba pro město Trutnov 5 Ing. Petr Přívratský 64 VPM BEZPP 953 3,98 3
7 Občanská demokratická strana 2 Ing. Arch. Michal Rosa 43 ODS ODS 3 170 3,51 4
11 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Bc. Iva Řezníčková 44 KSČM BEZPP 850 4,68 1
7 Občanská demokratická strana 9 Ing. Vladislav Sauer 56 ODS BEZPP 3 073 3,41 6
2 Volba pro město Trutnov 2 Mgr. Petr Skokan 51 VPM BEZPP 1 450 6,05 1
5 Žít v Trutnově 3 Mgr. Petr Sobotka 44 Zelení Zelení 1 307 4,47 1
7 Občanská demokratická strana 6 Lucie Špetlová 31 ODS BEZPP 2 787 3,09 9
7 Občanská demokratická strana 3 Michal Šubrt 60 ODS ODS 2 883 3,20 8
4 Piráti a nezávislí 4 Martina Vágner - Dostálová 45 Piráti BEZPP 1 268 3,65 3
9 ANO 2011 9 MUDr. Antonín Vajcík 54 ANO BEZPP 1 605 3,34 3

Celkem zastupitelů:  33

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg