informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2020
(stav ke dni 31.ledna 2020) 
 

1.Mgr. Ing. J. H., 110 00 Praha
Věc: Poskytnutí informace – v kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo nebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem, a to za roky 2017, 2018 a 2019, a v kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení v téže věci za shodné období. Informace o tom, že žádné dotazované stavební řízení v uvedeném období nebylo stavebním úřadem MěÚ Trutnov vedeno, byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

2.Biokontakt z.s., Kartouzská 227/10, 612 00 Brno
Věc: Poskytnutí informace – všech materiálů týkajících se kontroly provedené Státním oblastním archivem v Zámrsku na MěÚ Trutnov v nedávné době, zejména „Záznamu o provedených úkonech“. Kopie „Záznamu o úkonech předcházejících kontrole“ ze dne 19. listopadu 2019 se závěrem, že na základě provedených úkonů bylo zjištěno, že není nutné zahájit kontrolu, byla žadateli zaslána do datové schránky.

3.GRANT CAPITAL a.s., Lidická 2006/26, 602 00 Brno
Věc: Poskytnutí informace – týkající se výše finančních investic města Trutnov za roky 2017, 2018 a 2019. Informace byla žadateli poskytnuta vyplněním jím předložené tabulky a zasláním do jeho datové schránky.

4.Telematix Software a. s., Branická 66/69, 147 00 Praha 4
Věc: Poskytnutí informace – týkající se umístění radaru úsekového měření a počátečních a koncových bodů měření. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí, současně byl seznámen s tím, že tyto informace jsou veřejně dostupné na portálu mapy.trutnov.cz.

5.Ekoplant, s.r.o., Francouzská 231/12, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace – kontaktů na myslivecká sdružení v působnosti MěÚ Trutnov jako ORP. Požadované kontaktní údaje byly žadateli zaslány e-mailem.

6.Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
Věc: Poskytnutí informace – o počtu parkovacích míst v centru města, ceníku parkovného, a zda se ve městě Trutnov nachází parkovací dům. Informace zpracovaná Městskou policií Trutnov byla žadateli zaslána e-mailem.
 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg