Aktivní senior polsko-českého příhraničí

Jak jsme Vás již informovali v předchozích měsících, město Trutnov bylo i letos úspěšné v získávání dotací. Jedním z projektů podpořených z EU je i projekt „Aktivní senior polsko-českého příhraničí“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057. V rámci tohoto projektu se senioři z partnerských měst několikrát ročně setkají při různých kulturních a sportovních aktivitách. 

Zveme tímto trutnovské seniory na nejbližší takovouto akci, která se uskuteční v polském městě Klodzko v sobotu 26. srpna 2017. Součástí návštěvy města bude účast na „Seniorských trzích“, jejichž náplní jsou mimo jiné kuchařské dílny, zahradnické dílny, vystoupení folklorních souborů, taneční zábava aj.

Celá akce vč. dopravy autobusem je hrazena z fondů EU a rozpočtu města Trutnov.

 

Na akci se můžete přihlásit 14. srpna od 9,00 do 10,00 hodin v kanceláři č. 417 na Městském úřadě v Trutnově, Slovanské nám. 165, Trutnov.

Místo a čas odjezdu Vám sdělíme po přihlášení v kanceláři.

 

Další podobné akce jsou plánovány na měsíce září a prosinec 2017 a pak během roku 2018.


logo-senior.jpg

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg