AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 2008-2009

Stávající dokument strategického plánu rozvoje města z roku 2000 a jeho aktualizace z roku 2005 je v současných socio-ekonomických podmínkách již překonaný. Proto v květnu 2008 rozhodla komise strategického rozvoje o jeho revizi a na základě průzkumu podnikatelského prostředí a socio-ekonomického průzkumu vytvořit dokument nový. 

Průzkum podnikatelského prostředí a socio-ekonomický průzkum provedla konzultační společnost Berman Group a.s. Praha. Na základě těchto průzkumů bylo v pracovních skupinách jednotlivých oblastí v únoru-dubnu 2009 provedeno stanovení nových úkolů a cílů. V průběhu května až června 2009 prošel nový dokument schvalovacím procesem. Nový dokument strategického plánu je možné si stáhnout z níže uvedených odkazů. 

Elektronická verze dokumentu Strategického plánu v programu WISP je k dispozici od konce července 2009 na odlkaze http://wisp.trutnov.cz/wisp/oblasti_seznam.php

Písemné dotazy ke strategickému plánu je možné adresovat na andr@trutnov_cz .

V přiřazených souborech jsou následující dokumenty: Strategický plán,  Průzkum podnikatelského prostředí (PPP) a Profil města s přílohami.

Strategický plán města Trutnova- 2008.pdf

PPP Trutnov 2008.pdf
Trutnov_Profil mesta_2008.pdf
Trutnov_Profil mesta_01 - Vlastnicka struktura.pdf
Trutnov_Profil mesta_02 - Bariéry.pdf
Trutnov_Profil mesta_03 - Prodej na zamestnance a mzdy.pdf
Trutnov_Profil mesta_04 - Exportní orientace.pdf
Trutnov_Profil mesta_05 - Kvalita pracovni sily.pdf
Trutnov_Profil mesta_06 - Nedostatek zamestnancu.pdf
Trutnov_Profil mesta_07 - Ukotveni v kraji.pdf
Trutnov_Profil mesta_08 - Nemovitosti.pdf
Trutnov_Profil mesta_09 - Investice a mista.pdf
Trutnov_Profil mesta_10 - Znamky pro sluzby.pdf
Trutnov_Profil mesta_11 - Vyznam inovacnich aktivit.pdf
Trutnov_Profil mesta_12 - Omezujici faktory IA.pdf
Trutnov_Profil mesta_13 - Charakteristiky PP.pdf
Trutnov_Profil mesta_14 - Oblasti reseni.pdf

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg