AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU V ROCE 2015

  V květnu 2015 byla zahájena aktualizace dokumentu Strategického plánu průzkumem podnikatelského prostředí a analýzou SWOT. Následně propěhly schůzky pracovních skupin, kde byly definovány záměry a cíle pro aktualizaci dokumentu. V komisi pro strategický rozvoj města byla projednána finální verze aktualizace Strategického plánu. Nový dokument byl schválen zastupitelstvem města dne 7. prosince 2015. 

V příloze článku jsou ve formátu PDF ke stažení dokumenty Průzkumu podnikatelského prostředí, Socio-ekonomické analýzy a SWOT analýza, které sloužily jako podklady pro aktualizaci dokumentu Strategického plánu, dále finální verze dokumentu Strategického plánu a jeho příloha Stratetický plán rozvoje sportu.

Elektronická verze nového dokumentu Strategického plánu v programu WISP je k dispozici  na odlkaze http://wisp.trutnov.cz/wisp/oblasti_seznam.php .

 

Přílohy:

SP Trutnov_finální verze_listopad 2015.pdf

PPP Trutnov 2015_zpráva finální verze.pdf

SP Trutnov_SE analýza_finální verze.pdf

SP Trutnov_SWOT analýza_finální verze.pdf

Strategický plán rozvoje sportu.pdf

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg