Česko-polské projekty pro rok 2018


01.logo-eu.jpg

MĚSTA TRUTNOV A ŚWIDNICA SPOLEČNĚ PRO BYZNYS,

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074

Česko-polský projekt měst Trutnov a Świdnice ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.

Projekt má za cíl prohloubit již zahájenou spolupráci Trutnova a Świdnice, prohloubit již existující spolupráci institucí (hospodářské komory, podnikatelských sdružení atp.), rozšířit síť spolupráce o nestátní neziskové organizace, úřady práce, finanční úřady, živnostenské odbory a o vzdělávací instituce na obou stranách hranice.

 V rámci projektu vznikne:

- kontaktní místo pro podnikatele (jednatelství KHK KHK, Horská 5, 541 01 Trutnov)

- 1x PDF příručka pro začínající podnikatele

- 1x PDF příručka pro drobné podnikatele

- 6x tematická beseda v ČR, 6x tematická beseda v Polsku (zaměření: školy, osoby 40+, rodiče na rodičovské dovolené, řemeslo, cestovní ruch…).  Zaměřeno především na konkrétní potřeby v Trutnově / Świdnici

- 5 x česko-polský seminář v ČR, 5x polsko-český seminář v Polsku (zaměřeno na problematiku podnikání v česko-polském příhraničí, hosté z obou stran hranice apod.)

- 2x byznysmarket v ČR, 2x byznysmarket v Polsku (panelová diskuze s ukázkou drobného podnikání z obou stran hranic)

Rozpočet cca 1.900.000 Kč z toho max. 85% z EFRR a 5% ze státního rozpočtu.

Realizace 1.3.2018 – 29.2.2020

 

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO PODZEMÍ,

reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

Projekt s vedoucím partnerem  městem Rokytnice v Orlických horách a partnery, Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis, Gminou Głuszyca, Gminou Miejskou Kamienna Góra a Stachelbergem z.s.

Projekt řeší využití kulturního dědictví v podobě pozůstatků historických vojenských objektů, které toto území nabízí, jakožto relikty válečné minulosti obou zemí. Komplexy podzemních chodeb nejsou dnes zcela plně zpřístupněny turistům. Projekt řeší zpřístupnění tohoto potenciálu prostřednictvím rekonstrukcí objektů do původních stavů, dále vstupů, přístupových cest či odstavných ploch a také navazující expozice.

Trutnov v rámci projektu vybuduje parkoviště u tvrze Stachelberg a bude se podílet na propagaci celého projektu pro turisty.

Rozpočet cca 4.800.000 Kč z toho max. 85% z EFRR a 5% ze státního rozpočtu.

Realizace 1.3.2018 – 31.12.2019

více na:

www.euro-glacensis.cz/tajemstvi 


06.logo-eu-eg-v-ta.jpg

MĚSTA ODLETŮ – ŚWIDNICA A TRUTNOV

reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001403

Mikrorojekt, který ve spolupráci s městem Świdnica řeší využití kulturního dědictví, konkrétně odkaz trutnovského rodáka Igo Etricha. Technická dokonalost jeho letadla známého jako Taube (Holubice) fascinuje doposud. Pomocí jejího zmenšeného modelu s prvky letectví ve formě hřiště pro děti,  informační tabule s odkazy, interaktivní hrou s vzdělávacími prvky a společnou výstavou s polským partnerem přibližuje turistické veřejnosti významné osobnosti regionu a navazuje na jejich odkaz. Na polské straně projekt podporuje rozvoj turistického potenciálu příhraničí využitím kulturního dědictví a legend týkajících se slavného obyvatele Świdnice, leteckého esa 1. sv. války - Manfreda von Richthofena zvaného Rudý Baron. Replika letadla Fokker, na kterém létal, turistická trasa, quest,výstava realizovaná ve spolupráci s českým partnerem a jeho aktivity spojené s postavou Igo Etricha se stanou novými atrakcemi s odkazem na dědictví regionu a přispějí k nárůstu intenzity cestovního ruchu v dané oblasti.

Trutnov v rámci projektu:

- vybuduje u rozhledny Eliška na Stachelbergu dětské hřiště s modelem letadla Taube

- vytvoří geolokační hru pro turisty

- ve spolupráci s Muzeem vytvoří expozici přibližující život obou letců

Rozpočet cca 950.000 Kč, z toho max. 85% z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Realizace 1.4.2018 – 31.3.2019

 

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA NEZNÁ HRANIC

reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001404

Partnerský mikroprojekt s městem Świdnica, který prohloubí spolupráci mládežnických organizací a škol Trutnova a Świdnica. Uspořádáním vícedenní olympiády motivuje děti k aktivnímu trávení volného času, podpoří výměnu sportovních a mezikulturních zkušeností, posílí zásady fair play a vytvoří pozitivní přeshraniční vztahy. Během společné česko-polské olympiády budou děti soutěžit v různých sportovních odvětvích. Během akce dojde i k výměně zkušeností mezi českými a polskými pedagogickými  pracovníky.

Město Trutnov pozve zástupce z Polska na Trutnovskou dětskou olympiádu v červnu 2018. Polským partnerům zajistí ubytování dopravu apod. v rámci mikroprojektu pořídí sportovní náčiní a trička pro všechny účastníky olympiády. Obdobná akce proběhne v roce 2019 na polské straně.

Rozpočet cca 565.000 Kč, z toho max. 85% z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Realizace 18.6.2018 – 17.6.2019

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg