Dotace z Královéhradeckého kraje

V současné době vzniká projektová dokumentace k cyklotrase KČT 22, která je spolufinancována formou datace z prostředků Královéhradeckého kraje. Cyklotrasa má za úkol  propojit na území města stávající, již vybudované úseky Cyklotrasy KČT 22 s částmi, které ještě vybudovány nejsou.

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Cílem Trutnovského projektu je propojit na území města stávající, již vybudované úseky Cyklotrasy KČT 22 s částmi, které ještě vybudovány nejsou a zároveň tuto plánovanou část napojit z k. ú. Horní Staré Město na k. ú. Kalná voda, kde cyklotrasu plánuje vybudovat městys Mladé Buky. Město Trutnov tak chce nejen rozvíjet cyklodopravu a cykloturistiku na svém území, nýbrž i zvýšit její bezpečnost.

S pomocí dotace zajistí město Trutnov zpracování projektové dokumentace na úsek cyklostezky a cyklotrasy pro územní řízení, pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci.


logo-colour-pantone-2.jpg

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg