Dotační program OPLZZ z prostředků EU

Unie Město Trutnov obdrželo na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy". Cílem předkládaného projektu je posilovat efektivitu územní veřejné správy a veřejné služby v Trutnově, obci s rozšířenou působností. Projekt počítá se zvyšováním kvality managementu městského úřadu a řízení úřadu spolu se zvýšením jeho transparentnosti. 

OPLZZ.jpg
 Výsledek průzkumu spokojenosti obyvatel s Městským úřadem Trutnov

(formát *.pdf, 3 045 kB) 

     Město Trutnov obdrželo na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy". Cílem předkládaného projektu je posilovat efektivitu územní veřejné správy a veřejné služby v Trutnově, obci s rozšířenou působností. Projekt počítá se zvyšováním kvality managementu městského úřadu a řízení úřadu spolu se zvýšením jeho transparentnosti. 

      V průběhu projektu bude provedena celá řada analýz stávajícího stavu procesů probíhajících na městském úřadu s důrazem na posouzení celkové bezpečnosti informačních a komunikačních technologií úřadu. V rámci projektu bude vytvořena a implementována strategie úřadu s jednotlivými funkčními strategiemi - informační, bezpečnostní a personální. K tvorbě uvedených materiálů budou využity mimo jiné i informace získané z ankety o spokojenosti občanů a firem s městským úřadem. Splnění cíle vyžaduje kvalitní a vzdělaný tým zaměstnanců, proto je část aktivit projektu věnována vzdělávání lidských zdrojů v oblasti procesního a strategického řízení ve veřejné správě. Součástí projektu je dále i proškolení všech zaměstnanců úřadu. Projekt je určen pro cílovou skupinu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Trutnov a jeho volených zastupitelů. Některé aktivity budou řešeny spolu s externími odborníky na danou problematiku vybranými na základě výběrových řízení. Podstatná část výstupů projektu bude implementována již v době trvání projektu.

      Realizace projektu je plánována na období červenec 2010 až červen 2012, celkové náklady projektu jsou ve výši téměř 3,68 mil. Kč, Evropská unie přispěla na projekt částkou 3,13 mil. Kč, spolufinancování z městského rozpočtu činí bezmála 550 tis. Kč. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci Městského úřadu Trutnov, spolupracuje dalších 30 externích spolupracovníků.


Název projektu:
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Zkrácený název projektu: ORP Trutnov - řízení

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Smart Administration
Název prioritní osy: Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Název oblasti podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

Datum zahájení realizace projektu: červenec 2010
Datum ukončení realizace projektu: červen 2012

Mgr. Luboš Rathouský
rathousky@trutnov_cz

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg