Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Rozpočet města - Články

mestsky_urad_linka.gif
 
Článek 1 
Základní působnost 
Odbor zajišťuje zejména přípravu rozpočtu města, zpracování závěrečného účtu města, účetní výkaznictví, platební styk, evidenci a vymáhání pohledávek (mimo pohledávek ze samostatné působnosti a bytového hospodářství), komplexní správu místních poplatků, finanční řízení zřízených příspěvkových organizací, provádění veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory a u příspěvkových organizací zřízených městem.

Článek 2 
Vnitřní členění odboru 
- Vedoucí odboru,  
- oddělení účtárny a rozpočtu 
- oddělení daní a poplatků. 
mestsky_urad_linka.gif
 
Vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg