3 Integrovaný záchranný systém

3.1 Co je IZS 

Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho složek
při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

3.2 Složky IZS 
3.2.1 Základní složky IZS
Hasičský záchranný sbor ČR
Jednotky PO zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
3.2.2 Ostatní složky IZS
Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
Ostatní záchranné sbory
Orgány ochrany veřejného zdraví
Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
Zařízení civilní ochrany
Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít
k záchranným a likvidačním pracem
 
   

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg