Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty -  Formuláře

mestsky_urad_linka.gif

Základní působnost 
(1) Provádění interních auditů v rámci městského úřadu a veřejnosprávních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontroly jsou dále prováděny v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
(2) Zajištění činností podpůrného orgánu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění.
(3) Výkon činností spojených s funkcí tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova a tajemníka komise pro sport a využití sportovních zařízení Rady města Trutnova.

Vnitřní členění útvaru 
- Vedoucí útvaru,
- auditor (IA),
- kontrolor (VSK). 

mestsky_urad_linka.gif
 
Vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg