Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov


haba.JPG

Město Trutnov obdrželo na základě žádosti o finanční podporu z  Integrovaného operačního programu dotaci na realizaci projektu "Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov".
Registrační číslo projektu je: CZ.1.06/2.1.00 /22.09520.

Zaměření a cíle projektu

Cílem projektu je modernizace infrastruktury informačních technologií města Trutnova. Projekt počítá
s konsolidací infrastruktury hardwaru a softwaru - pořízení dvou serverů (servery pro vytvoření virtualizovaného prostředí) a výkonného diskového úložiště pro data úřadu.

Dále bude konsolidována stávající nevyhovující síťová infrastruktura, realizováno pokrytí důležitých a jednacích prostor města Trutnova WiFi signálem pro potřeby Městského úřadu Trutnov. Realizací konsolidace infrastruktury IT dojde ke zlepšení podmínek pro provoz stávajících agend, budou elektronizovány další agendy a v neposlední řadě dojde k výraznému zvýšení dostupnosti a bezpečnosti IT infrastruktury.

Tím se zásadně zlepší dostupnost, zálohování dat a omezí se případné výpadky služeb informačních systémů. Díky projektu dojde ke konsolidaci síťové infrastruktury, její jádro bude virtualizováno. Cílem realizace projektu je také zvýšení zabezpečení dat v infrastruktuře úřadu. Bude zaveden sofistikovaný systém replikace a zálohování dat.

Posledním cílem projektu je konsolidace programového vybavení úřadu tak, aby zaměstnanci úřadu mohli maximálně využívat moderní prostředky pro činnost úřadu. Celý tento proces pomůže městu Trutnovu k plnohodnotnějšímu zavádění elektronizace veřejné správy
v příštích letech.

Díky těmto jmenovaným aktivitám bude vytvořena skutečně kvalitní softwarová
a hardwarová základna pro správně fungující město s rozšířenou působností. Technologická architektura a infrastruktura IT bude tvořit robustní, škálovatelný, bezpečný, stabilní, vysoce dostupný a parametrizovatelný celek s odolností proti výpadkům, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů v nepřetržitém režimu, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Realizací tohoto projektu dojde především k dosažení základních cílů programu v podobě modernizace územní veřejné správy, zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy na místní úrovni a snížení administrativní zátěže veřejné správy

Termínové finanční náležitosti projektu

Realizace projektu je plánována na období duben 2014 až říjen 2015. Vlastní dodávky jednotlivých zařízení a jejich instalace proběhne v září 2015, následně bude spuštěn zkušební provoz. Do plného provozu bude modernizovaná infrastruktura IT uvedena od listopadu 2015. Celkové náklady projektu jsou ve výši 4,28 mil. Kč, Evropská unie přispěje na projekt
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu částkou ve výši téměř 3,43 mil. Kč, spolufinancování z městského rozpočtu činí bezmála 853 tis. Kč.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg