2 Krizové řízení 

(při krizových situacích, které nesouvisí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením)

2.1 Co je krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností včetně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování,  realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení a ochranou kritické infrastruktury. 

2.2 Orgány krizového řízení
Vláda České Republiky
Ministerstva a jiné správní orgány
Orgány kraje/hejtman
Hasičský záchranný sbor
Policie České Republiky
Orgány obce/starosta/obecní úřad
2.3 Bezpečnostní rada a krizový štáb
2.3.1 Bezpečnostní rada
Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady  kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. Složení bezpečnostní rady ORP Trutnov naleznete zde.
2.3.2 Krizový štáb
Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovními orgány zřizovatele pro řešení krizových situací. Předsedou krizového štábu je hejtman, který jmenuje jeho členy. Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje jeho členy. Složení krizového štábu ORP Trutnov naleznete zde.
 
  
 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg